Hoe mooi zou het zijn...

...als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk?

DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk. Door in bouwprojecten beter met elkaar samen te werken. Tussen opdrachtgevers en marktpartijen, maar ook met beheerders en stakeholders in de omgeving. Door te werken vanuit de bedoeling achter bestaande regels. Logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is. En door geleerde lessen te delen met anderen, om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Project DOEN werd in 2013 gelanceerd door Rijkswaterstaat. Het eerste project, de renovatie van de Nijkerkerbrug is inmiddels succesvol afgerond. De resultaten? Tevreden klanten, eerlijk geld voor eerlijk werk, een voorspelbaar verloop van de uitvoering, weinig gedoe, écht samen de schouders eronder, meer ruimte voor innovatie en vakmanschap en meer werkplezier! Daarom gaat DOEN verder in meer bouwprojecten. Niet alleen bij Rijkswaterstaat, maar ook bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zo past ook het project Stationsgebied Arnhem DOEN toe, met een focus op partnerschap.

DOEN is geen nieuwe methode, contractvorm of aanbestedingsprocedure. Het is een gedachtegoed, waar alle keuzes en de manier waarop je handelt in een project uit voortvloeien.

Het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met aannemerscombinatie Mourik-BESIX. Samen leerden zij door te DOEN. Het project is inmiddels succesvol afgerond en geëvalueerd.
Lees verder »

Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. In het project DOEN Stationsgebied Arnhem werken we op een vernieuwende manier samen en staan partnerschappen centraal. Lees verder »

Het derde DOEN-project is de krib- en oeververlaging van het Pannerdensch Kanaal (KOP). Ook dit project van Rijkswaterstaat heeft het gedachtegoed van DOEN omarmd. Het team verlaagt de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt. Lees verder »

“In december 2018 kwam ons directieteam met een oproep aan projectteams om met DOEN aan de slag te gaan. Wij hebben ons direct aangemeld en maken van in ieder geval één van onze onderhoudscontracten een DOEN-project”, zegt projectmanager Marjolein van Ruler (Rijkswaterstaat). Lees verder »

Met het project Kooymont pakt Rijkswaterstaat twee bruggen aan: de Kooybrug in de N99 bij Den Helder en de draaibrug Montfoort over de Hollandse IJssel. Ook dit projectteam geeft aan gegrepen te zijn door het DOEN-gedachtegoed! Lees verder »

Het project Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland is een project van Rijkswaterstaat met als doel om de natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland te verhogen. Het projectteam gaat DOEN toepassen in de planstudiefase. Lees verder »

Wij zijn op zoek naar dé samenwerkingspartner die samen met ons de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 tot een goed einde gaat brengen. Hiervoor laten wij ons inspireren door het gedachtegoed van DOEN. Lees verder »

Benieuwd hoe jouw team met DOEN beter kan samenwerken?

De aanbesteding is gestart!

 De aanbesteding is gestart!  Op 5 november is de aanbesteding gestart. Het projectteam van de Maeslantkering heeft de aanbestedingsstukken voor het project DECODE gepubliceerd op TenderNed. Een mooie mijlpaal waar hard voor gewerkt is! Het team is voor de zomer gestart met een bijeenkomst voor marktpartijen. Deze bijeenkomst is gebruikt als begin van de samenwerking

Lees verder »

Evaluatie aanbesteding en start samenwerking met Ploegam

Evaluatie aanbesteding en start samenwerking met Ploegam Het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werd in het voorjaar van 2019 gegund aan Ploegam. In de aanbestedingsprocedure stond de samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat centraal. Naderhand is de aanbesteding met alle deelnemers geëvalueerd. Je vindt het rapport onderaan dit artikel. Inmiddels zijn de teams van

Lees verder »

Overheden werken samen aan groen en leefbaar Arnhem

Overheden werken samen aan groen en leefbaar Arnhem “Door in een vroeg stadium samen te werken zullen we meer bereiken dan wanneer we afzonderlijk met eigen gebouwen aan de slag gaan.” Dat is een ambitie waar iedereen het mee een was, tijdens de ondertekening van het manifest op 22 mei 2019. Het Rijk, de provincie

Lees verder »

Wil je meer weten over het DOEN-gedachtegoed? Over hoe het is om dit in de praktijk toe te passen? Over welke DOEN-projecten er zijn en welke er nog aan komen?

Vul het formulier in en kom in contact met platform DOEN, dat bestaat uit de teamleden van DOEN Nijkerkerbrug.

Scroll naar top