Hoe mooi zou het zijn...

...als in bouwprojecten de samenwerking tussen opdrachtgevers en marktpartijen zo goed is, dat de klant altijd blij is met het eindresultaat en er altijd sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk?

DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk. Door in bouwprojecten beter met elkaar samen te werken. Tussen opdrachtgevers en marktpartijen, maar ook met beheerders en stakeholders in de omgeving. Door te werken vanuit de bedoeling achter bestaande regels. Logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is. En door geleerde lessen te delen met anderen, om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector.

Project DOEN werd in 2013 gelanceerd door Rijkswaterstaat. Het eerste project, de renovatie van de Nijkerkerbrug is inmiddels succesvol afgerond. De resultaten? Tevreden klanten, eerlijk geld voor eerlijk werk, een voorspelbaar verloop van de uitvoering, weinig gedoe, écht samen de schouders eronder, meer ruimte voor innovatie en vakmanschap en meer werkplezier! Daarom gaat DOEN verder in meer bouwprojecten. Niet alleen bij Rijkswaterstaat, maar ook bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zo past ook het project Stationsgebied Arnhem DOEN toe, met een focus op partnerschap.

DOEN is geen nieuwe methode, contractvorm of aanbestedingsprocedure. Het is een gedachtegoed, waar alle keuzes en de manier waarop je handelt in een project uit voortvloeien.

Benieuwd hoe jouw team met DOEN beter kan samenwerken?

Het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met aannemerscombinatie Mourik-BESIX. Samen leerden zij door te DOEN. Het project is inmiddels succesvol afgerond en geëvalueerd.

Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. In het project DOEN Stationsgebied Arnhem werken we op een vernieuwende manier samen en staan partnerschappen centraal.

Het derde DOEN-project is de krib- en oeververlaging van het Pannerdensch Kanaal (KOP). Ook dit project van Rijkswaterstaat heeft het gedachtegoed van DOEN omarmd. Het team verlaagt de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt.

“In december kwam ons directieteam met een oproep aan projectteams om met DOEN aan de slag te gaan. Wij hebben ons direct aangemeld en maken van in ieder geval één van onze onderhoudscontracten een DOEN-project”, zegt projectmanager Marjolein van Ruler (Rijkswaterstaat).

Overheden werken samen aan groen en leefbaar Arnhem

Overheden werken samen aan groen en leefbaar Arnhem “Door in een vroeg stadium samen te werken zullen we meer bereiken dan wanneer we afzonderlijk met eigen gebouwen aan de slag gaan.” Dat is een ambitie waar iedereen het mee een was, tijdens de ondertekening van het manifest op 22 mei 2019. Het Rijk, de provincie

Lees verder »

Letterlijk bouwen aan de herontwikkeling in Arnhem

Letterlijk bouwen aan de herontwikkeling in Arnhem Van windmolens in de stad tot energieleverende fonteinen. De casus van het stationsgebied in Arnhem is klein qua plot, maar groot in haar ambities op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en partnerschap. “En dat betekent dat we de ideeën van de nieuwe generatie, zoals windmolens in de

Lees verder »

DOEN op de Maeslantkering

Het projectteam van Rijkswaterstaat dat het onderhoud aan de Maeslantkering uitvoert gaat DOEN toepassen! “In december kwam ons directieteam met een oproep aan projectteams om, in navolging van de Nijkerkerbrug, met DOEN aan de slag te gaan. Wij hebben ons team direct aangemeld en hebben besloten om van in ieder geval één van onze contracten

Lees verder »

Wil je meer weten over het DOEN-gedachtegoed? Over hoe het is om dit in de praktijk toe te passen? Over welke DOEN-projecten er zijn en welke er nog aan komen?

Vul het formulier hiernaast in en kom in contact met platform DOEN, dat bestaat uit de teamleden van DOEN Nijkerkerbrug.

Scroll naar top