Werkplaats DOEN: regels overboord bij de Nijkerkerbrug

Werkplaats DOEN: regels overboord bij de Nijkerkerbrug

Lange, onleesbare contracten. Stapels rapporten waar niet doorheen te komen is. Een onduidelijke verdeling van de risico’s in een project. Het lijkt soms wel of de aanpak van een GWW-project veel meer met letters, regels en papier te maken heeft dan met staal, beton en samenwerking. Precies deze situatie wil Project DOEN doorbreken. Met DOEN willen we terug naar de basis. Hoe kunnen we zo open mogelijk met elkaar communiceren? Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? En zou het niet eenvoudiger kunnen?

Werkplaats DOEN

Deze en andere vragen stelden we op 3 juni tijdens Werkplaats DOEN. In stoomgemaal Hertog Reijnout te Nijkerk kwamen Rijkswaterstaat, aannemers en ingenieursbureaus samen om open gesprekken met elkaar aan te gaan, want, zo werd tijdens de dag benadrukt: als je echt goed wilt samenwerken moet je de randvoorwaarden van die samenwerking ook samen ontwerpen.

‘Bouw met ons een zandkasteel: geen luchtkasteel’: het thema van de werkplaats maakte duidelijk dat DOEN geen praatproject is. In een sfeer van zand, stoom en water gingen deelnemers in verschillende werkvormen met elkaar aan de slag.

De Nijkerkerbrug

Werkplaats DOEN bood uitzicht op de Nijkerkerbrug: het concrete project dat door Project DOEN moet worden uitgevoerd. Die casus gaf de aanwezigen veel houvast: er werd gericht gediscussieerd en gezocht naar écht werkende vormen van anders samenwerken. Gesprekken hielden bijvoorbeeld niet op bij de stelling dat risico’s beter moeten worden verdeeld, maar gingen in op het ‘hoe’, ‘wanneer’, ‘met wie’, et cetera. Er werden concrete oplossingen bedacht die we direct mee kunnen nemen in het inkooptraject voor de vernieuwing van de brug.

Een ongedwongen sfeer

Misschien had het te maken met de Nijkerkerbrug die daar verderop in het landschap lag, en waar je met een verrekijker naar kon turen. Misschien kwam het door de ongedwongen sfeer in stoomgemaal Hertog Reijnout, waar vrijwilligers je een kopje koffie schenken en waar je zelf misschien ook even je handen uit de mouwen moet steken. Misschien kwam het door de energie van het echt eens samen denken over een andere werkwijze. Misschien doet het er niet zo veel toe hoe het kwam: Werkplaats DOEN vond plaats in een ongedwongen sfeer, waarbij deelnemers open en eerlijk naar elkaar durfden te zijn.

Zoeken naar de bedoeling

Project DOEN staat voor het zoeken naar de bedoeling achter de dingen die we doen, voor buiten kaders denken, voor alleen datgene doen wat echt zinnig is. Een werkwijze die de samenwerking veel aangenamer moet maken. En andersom: een goed ingestoken samenwerking kan veel onnodige moeilijkheden voorkomen. Met Werkplaats DOEN werd een belangrijke stap in die samenwerking gezet. DOEN neemt de concrete input van de werkplaats mee in het vervolgtraject. In april 2016 wordt de renovatie van de Nijkerkerbrug op de markt gebracht.

Het DOEN-gedachtegoed

We streven naar maximale klantwaarde waarbij er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit bereiken we door goed met elkaar samen te werken en te werken vanuit de bedoeling. Het hogere doel van het project is leren om zo bij te dragen aan een structurele verandering in de bouwsector. Klinkt ingewikkeld?