Aanbesteding Nijkerkerbrug nu van start!

Aanbesteding Nijkerkerbrug nu van start!

Hoera! Na jaren voorbereiding gaat Project DOEN nu echt van start! De aanbestedingsdocumenten voor de aanpak van de Nijkerkerbrug staan op Tenderned en vanaf vandaag kunnen marktpartijen zich inschrijven. We zijn erg benieuwd: wie wil er met ons samenwerken?

Gunnen op samenwerken, niet op prijs

Project DOEN gaat vanuit Rijkswaterstaat samen met marktpartijen ervaren op welke manier er beter met elkaar samengewerkt kan worden. We gaan er vanuit dat minder regels en betere samenwerking leiden tot minimale verspilling van tijd en geld. Al in de voorbereidingsfase van de aanbesteding hebben we zoveel mogelijk samengewerkt met de markt. Zo is het inkoopplan met input uit de Werkplaats DOEN en in samenwerking met brancheverenigingen tot stand gekomen. We hebben er voor gekozen dat prijs geen selectiecriterium is, maar dat een externe partij de wederzijdse samenwerking beoordeeld. Het contract schrijven we in samenspraak met de markt en samen zullen we de scope, prijs en risico’s vaststellen.

Aanbestedingsmijlpalen

De aanbesteding doorloopt een aantal stappen met mijlpalen:

 • 4 mei: Sluitingsdatum inschrijvingen en start pre-kwalificatie.
  Eerste selectie op basis van het visiedocument van de gegadigden over samenwerken.
 • 2 juni: Start selectiefase.
  Een onafhankelijke partij selecteert de gegadigden op hoe ze willen samenwerken.
 • 11 juli: Dialooggesprekken en pre-award.
  RWS selecteert 1 partij die het beste de klantwaarde doorgrondt, mede beoordeeld door de klant (beheerder) zelf.
 • 7 oktober: Start gunningsfase.
  Met de laatste gegadigde wordt een start gemaakt met de engineering, wordt de prijs bepaald en het gunningsontwerp, mogelijk met aanpassingen door de klant (beheerder en andere stakeholders).
 • 1 maart 2017: Definitieve gunning.

Bekijk alle aanbestedingsdocumenten op Tenderned. We zijn erg benieuwd wie er met ons wil samenwerken en wat jullie van onze aanpak vinden! Zet je reactie onderaan dit bericht of mail naar doen@rws.nl.

Nijkerkerbrug

De Nijkerkerbrug is onderdeel van het complex Nijkerk, bestaande uit een schutsluis, spuisluizen en de brug. Het complex is gebouwd en in gebruik genomen tussen 1963 en 1965. De Nijkerkerbrug verbindt de provincie Gelderland met de provincie Flevoland. Dagelijks passeren meer dan 15.000 voertuigen de brug. De brug ligt op de scheiding van het Nijkerkernauw en het Nuldernauw. Om een blijvende veilige verbinding te behouden tussen de twee provincies is het nodig dat de brug wordt aangepakt. De brug moet in het derde kwartaal van 2018 gereed zijn.

Marktvisie

Project DOEN is een samenwerking tussen Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, MKB Infra, de Vereniging van Waterbouwers, de Vereniging van Nederlandse Constructeurs en Rijkswaterstaat. Project DOEN past goed bij de marktvisie door Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk is ontwikkeld en op 13 januari 2016 is gepresenteerd. Het doel van de marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Meer informatie vind je op de website van de marktvisie.