Rijkswaterstaat, Mourik en Besix samen in project DOEN

Rijkswaterstaat, Mourik en Besix samen in project DOEN

Op 14 september heeft Rijkswaterstaat Combinatie NU, bestaande uit Mourik en BESIX, geselecteerd om de komende tijd gezamenlijk de engineeringsfase van de Nijkerkerbrug vorm te geven. Met deze ‘pre-award’ is ‘fase 3’ van de aanbesteding van Project DOEN afgerond. In ‘fase 4’ starten Mourik, BESIX en Rijkswaterstaat de samenwerking door het ontwerp van de Nijkerkerbrug te maken. In het voorjaar van 2017 volgt vervolgens de definitieve gunning aan Combinatie NU voor de realisatie van dit project.

Echt samenwerken

Via Project DOEN wil Rijkswaterstaat samen met marktpartijen onderzoeken op welke manier er beter met elkaar samengewerkt kan worden. Minder regels en betere samenwerking moeten leiden tot minimale verspilling van tijd en geld. Minder regels wil niet zeggen dat Project DOEN geen afspraken maakt en geen eisen meer stelt; de regels en de bedoeling daarachter worden juist helder geformuleerd zodat ze het projectdoel ondersteunen en niet in de weg staan.

Relatie met de marktvisie

Project DOEN past goed binnen de Marktvisie die Rijkswaterstaat, brancheorganisaties en marktpartijen gezamenlijk hebben ontwikkeld en gepresenteerd op 13 januari 2016. Het doel van de Marktvisie is om de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere (publieke) opdrachtgevers en de markt vorm te geven voor de toekomst. Goede samenwerking is immers in het belang van alle betrokkenen, omdat het gemeenschappelijke doel – het gezamenlijk realiseren van een geslaagd project – centraal staat. Zo is er in het voortraject van de aanbesteding project DOEN intensief samengewerkt met marktpartijen om gezamenlijk een geschikt aanbestedingsproces te ontwikkelen.

Bijzondere selectieprocedure

De selectie om van de oorspronkelijke 15 kandidaten tot een winnaar te komen is bij Project DOEN daarom anders ingestoken dan gebruikelijk. Zo is de onderlinge samenwerking tussen de teams van de Gegadigden en het team van Rijkswaterstaat een belangrijk criterium geweest voor de selectie. Verder is de prijs juist géén criterium geweest voor selectie, is de klant tijdens de aanbesteding aan tafel gegaan met de gegadigden én heeft de klant mee beoordeeld. De komende tijd gaan Rijkswaterstaat en Combinatie NU als één projectteam genaamd NU DOEN samen het contract schrijven met daarin afspraken over scope, prijs en risico’s.

Nijkerkerbrug

Deze vernieuwende manier van werken wordt toegepast op de aanpak van de Nijkerkerbrug. In het derde kwartaal van 2018 moet deze ruim 50 jaar oude brug er weer voor 25 tot 30 jaar meegaan. Het is de bedoeling dat de gehele GWW-sector gaat profiteren van de lessen die worden geleerd bij het toepassen van deze bijzondere werkwijze.