De vlieglessen van project DOEN

De vlieglessen van project DOEN

In het strakke design van Westraven maakten Rob van Kouwen en Machiel Willemsen van Multividuals twee jaar geleden kennis met het losse (Rijkswaterstaat) projectteam van project DOEN. Rob en Machiel waren er toen al van overtuigd: we kunnen met dit projectteam vliegen, want het team barst van het talent…

Verras DOEN

Gepassioneerd vertelden Koen, Marlotte, Marieke, Machiel (Galesloot) en Joost over hun droom: bijdragen aan een structurele verandering in de bouwsector door te experimenteren met een andere manier van samenwerken. Rob herinnert zich, behalve de open en motiverende sfeer, ook het vurige enthousiasme. Het was duidelijk: project DOEN gaat over de ultieme samenwerking tussen Rijkswaterstaat en marktpartijen. Het projectteam had dan ook de wens vanaf nul als één team met marktpartijen samen te werken aan de Nijkerkerbrug. Aan Rob en Machiel werd, na de nodige verkennende gesprekken, de vraag gesteld of zij als experts in expliciet samenwerken wilden helpen om één team te maken met alle talenten als uitgangspunt. ‘Het vertrouwen en de vrijheid die we kregen, was bijzonder’ vertelt Machiel: ‘Zeker omdat het projectteam op dat moment nog zoveel onzekerheden kende. Bij andere projecten zijn opdrachtgevers vaak sturender en dwingender. Het projectteam van DOEN liet zich juist graag door ons verrassen’. Rob vult aan: ‘En juist dat vertrouwen vind je terug in de manier hoe men nu samenwerkt in het team, een bundeling van Rijkswaterstaat en de geselecteerde partij Combinatie NU (Mourik en Besix). Het is echt één team geworden’.

Respect

Niet alleen het projectteam verdient respect, vinden Rob en Machiel. Ook de directie van Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers Mourik en Besix zijn in staat los te laten en dat is knap en spannend. ‘Het contact is belangrijker dan het contract’ zei Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Die borging in de top is belangrijk maar niet zaligmakend want uiteindelijk moet er wel echt iets gebeuren: er moet een veilige brug opgeleverd worden die weer 25 tot 30 jaar meegaat. ‘Wij merken dat iedereen ziet welke potentie er in de nieuwe manier van werken zit. Dat gaat zeker doorpakken en leidt uiteindelijk tot eerlijk geld voor eerlijk werk.’ Aldus Rob en Machiel.

Vertrouwen en veiligheid

Rob denkt terug aan de eerste bijeenkomst met de ingeschreven marktpartijen. Dankzij de doorleefde voorbereiding was er een open sfeer, een belangrijke voorwaarde om echt het goede gesprek te krijgen. Rob en Machiel realiseerden zich dat het essentieel was om iedereen goed aan te haken. De aanwezige marktpartijen waren tenslotte concurrenten van elkaar. Zo creëer je vertrouwen en veiligheid. Die open sfeer was er toen en die is er nog. De rol van Rob en Machiel bij het project is divers: van verbinder, co-creator tot facilitator.

‘Soms weet je het gewoon even niet en is het bijna gekmakend dat DOEN anders is en doet. Buiten de kaders. Maar dan realiseer je je samen dat het niet-weten ook iets is wat je samen moet oplossen. Die kwetsbaarheid is ijzersterk.’

Blijft DOEN vliegen?

Zeg eens eerlijk Rob en Machiel: Hebben jullie altijd vertrouwen in een goede afloop? Blijft het nieuwe projectteam NU DOEN vliegen? ‘Het blijven natuurlijk formeel twee, eigenlijk drie partijen (Rijkswaterstaat, Mourik en Besix), die samen een contract tekenen’ geeft Rob toe. ‘Maar het is echt één team geworden! Ik ben diep onder de indruk dat zij echt sámen een plan hebben gemaakt dat ze nu samen verdedigen. Als je, ook als de druk van buitenaf groter wordt, nog steeds samen op blijft trekken, dan is dat bewonderenswaardig en pure winst. Bij project DOEN is binnen het team meer transparantie dan bij andere, gesplitste projectteams. Er wordt meer en vaker feedback gegeven. Daar is ruimte voor, maar dat hoeft nog niet te zeggen dat iedereen daar gebruik van kan of wil maken en dat alles wordt gezegd. Het is een illusie dat je zonder conflicten en confrontatie kunt samenwerken. Het is de kunst ze productief te maken.’

DOEN-virus

Project DOEN gaat over experimenteren met een andere manier van samenwerken, hiervan te leren en de geleerde lessen te delen. Projectteam NU DOEN ervaart dat het niet altijd gemakkelijk of voor de hand liggend is om open met de buitenwereld te communiceren over wat je leert. Rob en Machiel herkennen dat. Open zijn over het leerproces kan ook een gevoel van kwetsbaarheid geven, maar openheid is heel sterk want: ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. En dat is nou juist níet de bedoeling van DOEN. Rob: ‘In andere opdrachten van Multividuals nemen wij het voorbeeld van project DOEN vaak mee. Ik merk dan dat het DOEN-denken aanslaat en ook landt in de keuzes voor samenwerken bij die projecten.’

Als je eenmaal besmet bent met het DOEN-virus, dan ga je ook bij andere projecten door met wat je bij DOEN geleerd hebt: samen zoeken naar de vraag áchter de vraag om zo meerwaarde te creëren. Zo blijf je leren en ontwikkelen.