Met de stakeholders om de tafel

Met de stakeholders om de tafel

Onlangs zijn de stakeholders van project DOEN geïnformeerd over de status van het project en hoorden zij op welke manier hun belangen zijn meegenomen. Niets bijzonders ….. of toch? Wie project DOEN kent weet inmiddels dat er op een andere manier wordt samengewerkt aan de renovatie van de Nijkerkerbrug. Cora de Groot (een van de omgevingsmanagers van het project), Jan Helmer (Fietsersbond) en Gert Jan van Scherrenburg (gemeente Zeewolde) delen hun ervaringen.

Combinatie NU (Mourik en BESIX), was geen onbekende voor de stakeholders. Zij ontmoetten elkaar immers al eerder toen Combinatie NU met Rijkswaterstaat als projectteam NU DOEN in de engineeringsfase de wensen en belangen inventariseerden. Tijdens de stakeholdersbijeenkomst eind april lichtte projectteam NU DOEN de voorkeursvariant toe, het resultaat van een transparante samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Elkaar helpen en aanvullen

Cora vertelt dat opdrachtgever en opdrachtnemer bij vergelijkbare projecten vaak om de beurt over een oplossing nadenken. De voorkeursvariant voor de Nijkerkerbrug is het resultaat van een intensief gezamenlijk denkproces van de betrokken partijen, inclusief de klant. “Nu we samen om de tafel zitten krijgen we meer begrip voor elkaars belangen en uitdagingen en dat is erg leerzaam” ervaart Cora. “Op deze manier helpen we elkaar en vullen we elkaar aan”. Begrip hebben voor elkaars belangen, dat hoort bij de aanpak van NU DOEN. Zo kun je het eindproduct beter afstemmen waardoor het resultaat voor iedereen beter is. En dat is meerwaarde. Hoe hebben de stakeholders deze aanpak ervaren? “Aanpakken en schouders eronder”, zo beschrijft Gert Jan de teamgeest. Jan en Gert Jan merkten allebei dat er een goede verstandhouding is tussen de aanwezige projectleden. Het was duidelijk dat NU DOEN gezamenlijk naar één oplossing heeft gewerkt. “Het was een verhaal uit één mond” vindt Gert Jan. “Het moet natuurlijk nog blijken of NU DOEN het tot aan het einde van het contract met elkaar eens blijft” meent Jan. De projectteamleden laten hem dit graag zien.

Constructieve discussie tussen stakeholders

Gert Jan ziet het als een winstpunt dat als je met andere stakeholders om de tafel zit, je ook meer begrip krijgt voor andermans belangen. Jan Helmer schetst de volgende situatie tijdens de stakeholderssessie: Cumela (brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra) vroeg of de betonnen barriers wat lager of verder uit elkaar konden, zodat landbouwvoertuigen elkaar gemakkelijker kunnen passeren. Jan Helmer maakte duidelijk dat een dergelijke oplossing niet tegemoetkomt aan het veiligheidsgevoel van fietsers of voetgangers. “De dynamiek van dit soort discussies geeft breed gedragen oplossingen. Voorwaarde hiervoor is wel dat er een soort rijpheid bij partijen is. Nu lag er een voldoende gedetailleerde oplossing om een constructieve discussie te kunnen voeren. Als je als stakeholders te vroeg met elkaar om de tafel zit, krijg je een soort kakafonie”, aldus Jan.

'Het duurt wel lang'

Zowel Jan als Gert Jan geven aan dat het wel lang duurt. Omdat de oplossing breder is uitgedacht, zijn beiden tevreden met de gekozen oplossing. Gert Jan is blij dat er duidelijk en eerlijk uitleg wordt gegeven. Ook over de ‘losse eindjes’. Toch vragen ze zich af wat er al die tijd is gebeurd. “Wordt de urgentie van de staat van brug niet opgeofferd aan deze nieuw projectvorm?” merkt Jan op. “Lang genoeg gepraat, ga nu maar beginnen” vindt Gert Jan. “ Vaker en gestructureerder terugkoppelen komt ten goede aan begrip voor vertraging” tippen de stakeholders. Een les voor NU DOEN.