Peter, welkom bij project DOEN

Peter, welkom bij project DOEN

Door het vertrek van Koen, één van de projectmanagers van DOEN, ontstond er een open plek in het projectteam. Jan-Co (Combinatie NU) en Marlotte (Rijkswaterstaat) zijn daarom samen in gesprek gegaan met een nieuwe kandidaat. Peter Bouwman lijkt de persoon te zijn die goed past in het bestaande team. Bovendien kijkt hij ernaar uit om samen met Combinatie NU in één team samen te werken. Welkom bij project DOEN Peter!

Project DOEN? JA!

Om maar met de deur in huis te vallen Peter: Waarom zei je “ja” tegen project DOEN? Daarover hoeft hij niet lang na te denken. “Het bijzondere karakter van DOEN spreekt mij aan. Een experiment om met de aannemer te leren hoe je op een andere manier kunt samenwerken. Daar wil ik bij zijn. Jammer dat ik er niet eerder bij was.” Peter kende het project al langer omdat hij betrokken was bij de zogenaamde Gate Review, een collegiale toets binnen Rijkswaterstaat, waarbij infrastructurele projecten op een aantal aspecten doorgelicht worden. Project DOEN had zich voor een Gate Review aangemeld en zo ontmoette Peter zijn enthousiaste DOEN-collega’s.

'Ballotage'

En nu is Peter een van de projectmanagers van DOEN. Je komt niet zomaar in het projectteam van dit project. Niet omdat de projectteamleden van NU DOEN zulke bijzondere mensen zijn, maar omdat we zeker willen weten dat we écht goed met elkaar kunnen samenwerken en dat we elkaar op een waardevolle manier aanvullen. Het gaat om de kwaliteiten die je als persoon inbrengt, daarom is er een soort ‘ballotagecommissie’. Peter schrikt hier niet van en vindt het een goede zaak dat hier aandacht voor is. “Waarom ik in projectteam NU DOEN pas?” Peter denkt even na en vertelt dan dat hij behalve zijn enthousiasme ook zijn nuchterheid meebrengt. Vanuit zijn projectervaring kijkt hij, ook in de uitvoering, rationeel vóóruit. Hij denkt en werkt gestructureerd, is resultaatgericht én daadkrachtig.

Hardrijdende trein

Peter springt vol vertrouwen op een hardrijdende trein, want het project is in volle gang. “Ik ga kijken waar ik kan bijdragen, welke taken ik kan oppakken en waar bijsturen nodig is. De Nijkerkerbrug is onderdeel van het succes van project DOEN en ik ga ervoor dat de werkzaamheden binnen de randvoorwaarden afgerond worden. ” Na de zomer verhuist het projectteam naar een projectlocatie bij de brug. Leuk vindt Peter dat. “Met de aannemer in één team samenwerken, dat spreekt me aan. Ik ben benieuwd tot welk niveau die samenwerking kan gaan. Misschien kom je in de uitvoering toch nog discussies tegen, bijvoorbeeld over geld.” Het is even stil voor Peter zichzelf corrigeert: “Oh nee, bij project DOEN hebben we gesprekken, geen discussies.”

Definition of a dream

“Weet je waar ik van onder de indruk was?” vertelt Peter. “Van de uitsmijter van de handleiding van Project DOEN. Het is een quote uit een document dat Combinatie NU indiende tijdens de aanbestedingsfase. Als ik dat lees dan denk ik: dáár word ik enthousiast van!”

Het is Q3 2018. In De Stentor en op StadNijkerk.nl staan portretten van tevreden weggebruikers, met de strekking: “Eigenlijk hebben we het nauwelijks gemerkt dat er zo hard gewerkt is!”. De officiële openingshandeling van de aangepakte Nijkerkerbrug vindt vandaag plaats. Het is een Grand Opening voor een groots klein project. Naast de minister van I&M staat de DG van Rijkswaterstaat en de oud-DG Jan Hendrik Dronkers, de initiator van project DOEN. Ook de lokale bestuurders zijn er. Jos Vermaas vertelt trots dat het project de “Beste Buur Bokaal” heeft ontvangen van Bewuste Bouwers. De leden van projectteam NU DOEN staan gebroederlijk naast elkaar. Voor de gelegenheid voor één keer allemaal in hetzelfde stomme T-shirt gestoken. Vandaag zijn ook de voorzitters van de brancheverenigingen aanwezig, om de impact van DOEN te onderstrepen. De Cobouw heeft ook hen geïnterviewd voor de speciale uitgave over het succesvolle project. Het project is op alle fronten geslaagd: de klant is buitengewoon tevreden en de spin-off naar de sector is zelfs groter dan verwacht.

(Quote uit fase 3 document, ingediend door Combinatie NU tijdens aanbestedingsfase.)

Marieke: ‘Ik vind het super dat Peter het projectteam NU DOEN komt versterken. We werken al een jaar samen bij het project Meppelerdiepsluis en Peter is heel goed in scherpte brengen in een discussie, zorgen voor voortgang en slimme vragen stellen. Op meer dan de helft van de vragen die hij stelt weet ik niet direct antwoord maar daardoor zet hij me altijd aan het denken en daagt hij me uit om m’n werk nog beter te doen. Peter is ook goed in het aanbrengen van structuur, het uitzetten van heldere lijnen, hij laat zich niet gek maken en zeker niet onbelangrijk: hij is goed voor de sfeer en binding in ’t team. Met hem er bij kunnen we vol gas door!’