De geleerde lessen van de aanbesteding

De geleerde lessen van de aanbesteding

De evaluatie van de aanbesteding van Project DOEN is afgerond en het verslag is nu beschikbaar voor iedereen. Het gaat om een nieuwe manier van aanbesteden die voor dit project in pre-commerciële samenwerking met marktpartijen (o.a. via de brancheverenigingen) is ontwikkeld en vervolgens is toegepast op de aanbesteding van de Nijkerkerbrug.

Benieuwd?

Benieuwd hoe de innovatieve aanbesteding in de praktijk uitpakte en welke tips hieruit voortkomen voor andere projecten? Klik dan hieronder.

Behapbaar

Heb je geen zin om een document van 25 pagina’s te gaan lezen? Geen probleem! De komende tijd gaat NU DOEN de informatie in hapklare brokken per thema delen met geïnteresseerden. Op deze website, maar ook door het geven van presentaties en tijdens de komende open dag.

Top 5 geleerde lessen

Vaak heeft zo’n verslag een managementsamenvatting met daarin de belangrijkste inzichten. Projectteam DOEN wilde liefst ook een top 5 van geleerde lessen maken, maar dat is niet gelukt. Marlotte en Machiel leggen uit waarom dat niet lukte. 

“Als je mij vraagt wat de top 5 aan geleerde lessen is, dan kan ik het je niet vertellen. Wat de meest relevante of in het oog springende punten zijn is zó afhankelijk van de doelgroep en zelfs van de persoon aan wie je het vraagt. Wat voor de één een open deur is, kan voor de ander een nieuw inzicht zijn en andersom.”

Marlotte Koster, Projectmanager Experiment, Project DOEN

“Bovendien zijn er verschillende soorten lessen. Sommige lessen gaan meer over houding en gedrag, sommige lessen zijn altijd toepasbaar, terwijl andere lessen meer praktische tips zijn die gelden in een specifieke situatie.”

Machiel Galesloot, Bedoelingenmanager, Project DOEN

In de projectfase blijven we natuurlijk leren, dit stopt niet bij het afronden van de aanbesteding. De komende periode geeft ons daarmee misschien het inzicht om deze top 5 wél te maken.

Tips in hun context

“Nog even een disclaimer bij het verslag: sommige tips zijn generiek toepasbaar, maar sommige tips zijn gebonden aan een specifieke context. In zo’n geval hebben we dit er zoveel mogelijk bij geschreven, zodat een tip geen eigen leven gaat leiden.”

Marlotte Koster

“De tip om een samenwerkingsassessment onderdeel te laten zijn van een aanbesteding is bijvoorbeeld alleen relevant als je van plan bent om heel dicht op elkaar samen te gaan werken met de opdrachtnemer. En als de mensen met wie je de aanbesteding doet dezelfde mensen zijn als die later met elkaar dienen te gaan samenwerken. Is dit niet het geval? Doe dan geen assessment. Blijf nadenken en werken vanuit de bedoeling van jouw project.”

Machiel Galesloot