Bouwbord met een boodschap

Bouwbord met een boodschap

Het staat er al even, ons bouwbord op de N301 bij de Nijkerkerbrug. De oplettende voorbijganger heeft misschien gezien dat het geen standaard bouwbord is… 

Bij werkzaamheden op of rond (vaar)wegen in beheer bij Rijkswaterstaat staan bouwborden waarop de aard en de locatie van de werkzaamheden vermeld staan, het tijdstip van afronding van het project en de naam van de afzender: Rijkswaterstaat. Project DOEN voegde daar behalve het DOEN projectlogo ook de logo’s van Mourik en BESIX aan toe en de logo’s van de partners Vogel en ABT.

Zichtbaar meer

Dat bouwbord is voor Project DOEN namelijk meer dan een stuk kunststof aan een stalen frame. Want als samenwerking centraal staat in de aanbesteding, als je samen gesprekken voert met de beheerder van de brug en omgevingspartijen, samen ontwerpt en risico’s bepaalt, samen de raming maakt, het contract schrijft en vervolgens samen vanuit een bouwkeet bij de Nijkerkerbrug aan het werk gaat, dan wil je dat laten horen én laten zien, ook op een bouwbord.