DOEN op het podium

DOEN op het podium

Projectteam NU DOEN is gemiddeld eens per week in wisselende samenstelling ergens in het land te vinden op een podium of voor een groot beeldscherm om de DOEN-inktvlek langzaam groter te laten groeien in de bouwwereld. In oktober waren we op een mini- symposium, georganiseerd door BAM.

Sprankelende uitnodigingen

Op het mini-symposium dat BAM organiseerde, stonden allianties en andere samenwerkingsgerichte aanbestedingstrajecten en contractvormen centraal. DOEN was uitgenodigd om in Bunnik te komen vertellen over onze manier van samenwerkingsgericht aanbesteden. Machiel Galesloot en Ansel Velthof namen dit keer de honneurs waar. Behalve de presentatie over de DOEN-aanpak werden ook twee andere aanbestedingsvormen toegelicht: allianties door Michel Klijn van Houthoff Buruma en ‘De Ronde Tafel’ door Rutger Sypkes van BAM. Onderaan dit bericht staat meer informatie over deze twee presentaties.

Het was leuk om te zien dat de drie presentaties allemaal vanuit een intrinsieke drive tot vernieuwing en verbetering kwamen en daardoor alle drie een sprankelende uitnodiging waren naar de toehoorders om enthousiast mee te denken over de mogelijkheden van de nieuw opgedane inzichten. Het viel op hoeveel overeenkomsten de drie verschillende methoden eigenlijk hadden. Een interessante constatering, ook voor de drie pionierende ambassadeurs ‘want dat geeft je het gevoel op het goede spoor te zitten’.

Scherpe vragen

Ook voor de leden van NU DOEN zijn dergelijke bijeenkomsten leerzaam. Vaak worden er scherpe vragen gesteld die het projectteam weer laat nadenken over het nut en de noodzaak van de vernieuwingen die Project DOEN voorstaat. Een leuk voorbeeld is de vraag waarom je de selectieprocedure niet beperkt tot alleen een samenwerkingsassessment. Een interessante gedachte, maar uit de opgedane ervaringen is het antwoord van projectteam NU DOEN toch: samenwerking is geen doel op zich in een infrastructureel project. Je wilt ook toetsen of de gegadigden klantwaarde kunnen leveren en of de achterliggende organisatie van de teams van de Gegadigden gesteld staat voor het project. Omdat samenwerking hiertoe wel een heel belangrijk en tot nu toe soms onderschat middel is, is het wel zo dat je bij projecten die daar geschikt voor zijn de selectie op samenwerking een nog grotere rol zou kunnen geven dan bij Project DOEN is gedaan.

Out of the box

Ansel en Machiel konden bij het verlaten van het pand in Bunnik tevreden vaststellen dat ze een grote groep mensen konden motiveren om out of the box te gaan nadenken over hoe het gedachtengoed van DOEN in hun toekomstige werkzaamheden een plek zou kunnen krijgen. Dus: het werken naar de bedoeling, het nastreven van maximale klantwaarde, eerlijk geld voor eerlijk werk én het zoeken naar manieren om beter samen te werken. En zelf namen ze ook weer stof tot nadenken mee naar huis waarmee ze de verspreiding van het gedachtengoed een volgende keer nóg weer meer kunnen aanscherpen.