Samen werken aan ‘best for project’

Samen werken aan ‘best for project’

Uit eerdere interviews met Jos Vermaas (de personificatie van de klant), Ronald Silvius (Oosterhof Holman), Jan Helmer (Fietsersbond) en Gert Jan van Scherrenburg (Gemeente Zeewolde) blijkt dat veel mensen nieuwsgierig zijn hoe de samenwerking bij Project DOEN uitpakt in de praktijk. Een van hen zei: “het moet nog maar blijken of ze het tot het einde van het project met elkaar eens blijven.” Marieke Plegt (Rijkswaterstaat) en Hugo Kruk (Combinatie NU), nu allebei technisch manager bij Project DOEN, delen behalve een kantoor in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug ook alle technische werkdocumenten.

On the spot

“We zitten met de neus bovenop het werk aan de brug” vertelt Marieke enthousiast. We lopen een rondje bij de brug en bespreken de DOEN-samenwerking. Ze wijst op de nieuwe betonnen pijlers die naast de oude pijlers gestort zijn. Je kunt de afdruk van het betonslot nog zien. “Dat wordt straks allemaal netjes afgewerkt met spuitbeton.” In het naastgelegen veld is de bekisting klaar voor de nieuw te storten pijler. Er wordt zichtbaar hard gewerkt. Aan de brug én in de bouwkeet. “In het technisch overleg hadden we het net over de werkplannen die je normaal als opdrachtgever niet onder ogen krijgt. Het geeft vertrouwen dat alles gedeeld wordt maar soms vind ik het ook lastig omdat ik bijvoorbeeld werkplannen zie, waarvan ik niet weet wat het gewenste detailniveau moet zijn.” Hugo begrijpt wat Marieke bedoelt: “niet alleen alle documenten zijn zichtbaar, ook het werkproces en de werkvoorbereiding met de onderaannemers beleven we met zijn allen. Met deze manier van samenwerken is er kans op over-informatie en dat kan een extra belasting zijn. Niet alleen voor de opdrachtgever maar ook voor de opdrachtnemer.” Marieke vindt het een uitdaging om elkaar op dit vlak in balans te houden en elkaar op je rol de wijzen. “Je bevraagt elkaar en je beoordeelt samen of je je er wel of niet mee hoeft te bemoeien. Je hoeft als opdrachtgever niet altijd alles tot in de kleinste details te weten.”

“Het is de kunst om elkaar goed mee te nemen en niet te overvragen, zodat je door kunt gaan met je werk. In je eentje ga je sneller, maar samen kom je verder.”

Hugo Kruk, Technisch manager, Combinatie NU

Samen oplossen als dat nodig is

Zowel Hugo als Marieke werken ook voor andere projecten. Houd je daar dan informatie achter? Hugo: “Daar is een strikte rolverdeling opdrachtgever – opdrachtnemer, ieder heeft recht op zijn eigen problemen en oplossingen. Als iets binnen je eigen probleem- en oplossingsdomein zit zal je hier beperkter informatie over delen. Dat is bij dit project anders omdat je meekijkt in elkaars proces. Bij Project DOEN willen we de vragen van tevoren goed oplossen. Aan het einde van de rit zal blijken of deze werkwijze resultaat heeft.” We lopen verder en Hugo wijst naar de liggers van de brug: “kijk, deze liggers zijn klaar voor de koolstof lamellen die er straks op geplakt worden. Daarna komt er nog wapening met spuitbeton en dan zijn de liggers weer constructief veilig.”

“‘Best for project’, dat is waar het om gaat. Met z’n allen die dingen doen die goed zijn voor het project. Bij de brug, maar ook als we samen in een overleg zitten in de bouwkeet.”

Marieke Plegt, Technisch manager, Rijkswaterstaat 

“In dit project is er véél praattijd en dat zijn we op deze manier niet gewend” vertelt Hugo. “Het is een zoektocht, want je stelt jezelf steeds de vraag wat je wil weten en ook wat je níet hoeft te weten.” Marieke: “waar het om gaat is dat je als persoon en met jouw kwaliteiten bijdraagt aan het projectresultaat. Dus als je aan je doel voorbij dreigt te schieten, moet je stoppen met vragen en informatie vergaren.” Marieke laat even een stilte vallen. “Ja, dán werk je aan ‘best for project’.”

Verantwoordelijkheden

Terwijl we verder lopen hebben we het over verantwoordelijkheden. “Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheden. Als er iets mis is dan gaan we niet wijzen, we lossen het op”, vertelt Marieke. “We weten samen hoe dingen tot stand gekomen zijn. Iedereen is daar meer in gekend dan in reguliere projecten,” vult Hugo aan. “Dus toen het werk stilgelegd werd omdat er asbest in het straalgrit bleek te zitten, informeerden we zonder aarzeling onze opdrachtgever.” Marieke voegt toe “Het is jammer dat wij, net als honderden andere bedrijven, met asbest vervuild straalgrit geleverd kregen. De manier waarop we hiermee zijn omgegaan vond ik bijzonder. Bijvoorbeeld die bewuste maandagochtend waarop we om zeven uur ’s ochtends met z’n allen (bouwplaatspersoneel, opdrachtnemer en opdrachtgever) bij elkaar zaten en de berichtgeving en de gevolgen daarvan deelden. Petje af voor de rol die Combinatie NU daarin had”. Had de manier waarop NU DOEN samenwerkt een gunstige invloed op deze kwestie? “Omdat voor iedereen duidelijk was hoe het werk bij de brug georganiseerd is en omdat informatie goed gedeeld wordt, is de saneringsaanvraag snel afgehandeld. De doorlooptijd was korter dan anders denk ik”, antwoordt Hugo. “Bovendien stemden we de woordvoering richting de pers samen af. Het was niet nodig om je te verstoppen of te verschuilen. Inmiddels is de asbestsanering bij de betreffende werkvelden trouwens afgerond en wordt er weer over de volle lengte van de brug gewerkt.”

Uitdaging

Aan Hugo de vraag hoe zijn werkgever, BESIX, volgens hem tegen de aanpak van Project DOEN aankijkt. Is dit een aanpak die jullie aanbevelen? “De geleerde lessen worden gaandeweg het project verzameld en uitgedragen. Voor Mourik, BESIX en andere marktpartijen is het zeer interessant deze ontwikkelingen te volgen. Project DOEN is een manier van samenwerken, maar wat we hier doen is niet bij alle projecten één op één toepasbaar is. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die een nieuw project op deze manier in de markt zet, en niet de opdrachtnemer.”

Zowel Marieke als Hugo zien Project DOEN als een verrijking. “Van elk project leer je. Soms wat meer, soms wat minder. Bij DOEN leren we veel. Het is niet gemakkelijk, het is anders. Je moet je best doen om een goed evenwicht te zoeken tussen leren en de brug renoveren. Maar het levert je veel op”, aldus Hugo. Op de vraag wat de uitdaging voor de komende maanden is antwoordt Marieke: “Ik wil bijdragen aan het DOEN-experiment en het renoveren van de brug. In dat proces wil ik kritisch blijven en de aannemer zo goed mogelijk helpen om een mooi werk te maken.” Hugo: “De komende maanden is het mijn uitdaging om de renovatie van de brug te realiseren op een beheerste manier. Ik verwacht dat mijn werkzaamheden meer verschuiven richting standaard gewoontes qua rapporteren. Zonder standaard routines kom je er met Project DOEN ook niet.”