Een spin-off van DOEN: inzicht in kostenramingen

Een spin-off van DOEN: inzicht in kostenramingen

Voor de renovatie van de Nijkerkerbrug stelden Alex van Middelkoop (Combinatie NU) en Kees van der Werff (Rijkswaterstaat) samen de kostenraming op. Geld is voor beide organisaties een onderwerp dat altijd onder het vergrootglas ligt. Alex en Kees hebben ervaren dat door vertrouwen en de DOEN-filosofie, er nieuwe deuren zijn opengegaan. Ook nu hun taak bij Project DOEN voor een groot deel gereed is, werken Kees en Alex nog steeds prettig en constructief samen. Welke deuren open gingen en hoe dat komt, lichten ze graag toe.

Sleutelwoorden: vertrouwen en samenwerken

Waar het uiteindelijk om draait is vertrouwen en samenwerken. Dat zijn de sleutelwoorden die leiden tot het uitwisselen van kennis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als voorbeeld noemt Kees de presentatie over kathodische bescherming aan een groep specialisten van Rijkswaterstaat. Hans van den Hondel (Vogel) vertelde met Richard ter Maten (Mourik) en Joost Gulikers (Rijkswaterstaat) geestdriftig over de wereld van kathodische bescherming. Door deze hightech techniek wordt de betonconstructie doelmatig beschermd tegen wapeningscorrosie. Een techniek die ook wordt toegepast op de Nijkerkerbrug. Een mooi voorbeeld van kennisuitwisseling als gevolg van de DOEN-samenwerking.

Contact met de markt

Nog een mooi voorbeeld van samenwerken vanuit vertrouwen: Leendert van der Hoek (Rijkswaterstaat) maakte een kostenmodel van portaalconstructies en wilde dit model graag afstemmen met de markt. Door de samenwerking met Combinatie NU (Mourik en BESIX) is het contact snel gelegd: met een aantal geïnteresseerde collega’s brachten Kees en Leendert een werkbezoek aan Mourik in het Limburgse Echt. Kees legt uit dat dit niet ‘gewoon netwerken’ is:

“Vakmensen vinden het leuk om te vertellen wat zij met veel passie en plezier doen. Maar je merkt dat het contact nu verder gaat dan gewoon netwerken omdat er al wederzijds vertrouwen is.”

Kees van der Werff, Kostendeskundige Project DOEN Nijkerkerbrug

Zo lag het ook voor de hand dat Jos van Weert (BESIX) aan kostendeskundigen van Rijkswaterstaat de ins en outs vertelde over ter plaatste gestort beton. “Jos gaf ons inzicht hoe een aannemer de aanleg van een viaduct benadert en hoe zij de kosten bepalen. Dat is voor Rijkswaterstaat waardevolle informatie die bijdraagt aan beter inzicht in de markt” licht Kees toe. Een volgend werkbezoek is overigens al gepland: Kees en kostencollega’s gaan op uitnodiging van BESIX naar de derde kolk van de Beatrixsluis, een project in uitvoering. Als laatste voorbeeld noemt Kees de informele en openhartige gesprekken waarin Mourik Rijkswaterstaat inzicht gaf in twee gegunde prestatiecontracten. “Dat is leerzaam voor ons, want zo zien we hoe een aannemer een dergelijk prestatiecontract beprijst.”

Hoewel aannemers Mourik en BESIX geen vertegenwoordiging van de hele markt zijn, laten bovenstaande voorbeelden zien wat samenwerken ook kan opleveren en zijn daarmee een uitnodiging om ook kennis te delen buiten je eigen organisatie.

Win-win, ook voor de aannemer

Het bovenstaande kan de indruk wekken dat vooral Rijkswaterstaat meer inzichten in de markt krijgt. Gelukkig ervaren ook Mourik en BESIX de voordelen van deze constructieve samenwerking. Alex vertelt dat hij meer inzicht in de werkwijze van Rijkswaterstaat kreeg. Voornamelijk het proces om te komen tot een projectraming heeft veel helderheid gegeven. De procesmatige wijze van ramen met begrippen als cost drivers, gates en de wijze van het opnemen van risico’s in de raming was een leerzame eyeopener. Alex leerde veel van de aanpak van Rijkswaterstaat bij het opzetten van ramingen in een vroeg projectstadium.

“Kostenramingen maken is complex. Aan de hand van gedetailleerde gegevens kan de kostprijs voor de meest exotische projecten op de cent nauwkeurig worden bepaald. Het probleem is echter dat er in de beginfase nog geen enkel detail is en wél behoefte aan een raming.”

Alex van Middelkoop, Kostendeskundige Project DOEN Nijkerkerbrug

Samen leren

In Project DOEN hebben Alex en Kees elkaars benadering van het werk beter leren kennen. Bij andere projecten dan DOEN bepaalt Rijkswaterstaat de kosten van een project in alle fasen: van de viltstiftstreep op de kaart tot en met raming vlak voor de uitvoering. De aannemer maakt de raming voor de inschrijving en de werkbegroting. De belangen zijn hierin anders dan bij Project DOEN. “Door samen de raming op te stellen hebben wij veel geleerd over bijvoorbeeld de inschatting en verdeling van risico’s, rekenen met bandbreedtes en tijdgebonden kosten” vertelt Kees. “Alex en ik wisselen sinds onze DOEN-samenwerking regelmatig ideeën uit en peilen zo hoe dat bij de andere partij landt. We ervaren hier allebei de meerwaarde van.”

Marktvisie RWS

Rijkswaterstaat heeft samen met onder andere ProRail, Bouwend Nederland en NL Ingenieurs een marktvisie opgesteld. De samenwerking in Project DOEN is een voorbeeld van hoe je de doelstellingen van de Marktvisie in praktijk kunt brengen. In de wij-vorm spreken, in vertrouwen samenwerken en kennisdelen hoort daarbij. Door openheid te geven over de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer hoopt projectteam NU DOEN dat ook anderen wijzer worden van de opgedane ervaringen.