Met mij gaat het goed (afzender: Nijkerkerbrug)

Met mij gaat het goed (afzender: Nijkerkerbrug)

We zijn inmiddels ruim een half jaar aan het werk bij de Nijkerkerbrug en de weggebruikers merken er nog nauwelijks wat van. En dat is ook wat we afgesproken hebben: zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers veroorzaken.

Toen de Nijkerkerbrug in de jaren ’60 gebouwd werd, was het een stuk rustiger op de weg en waren de vrachtwagens niet zo zwaar beladen. De tijden zijn veranderd en daarom voldoet de brug niet meer aan de eisen van vandaag de dag. We hadden een nieuwe brug kunnen bouwen, maar dat paste niet bij de wens van de klant. Die wens was vooral “graag zo min mogelijk hinder voor de weggebruikers”. Dus zochten we naar technische oplossingen die grotendeels aan de onderkant van de brug toegepast worden. En zo wordt de brug vanaf september per werkveld steeds sterker gemaakt.

Natuurlijk is hinder niet te voorkomen. Vanaf maart zijn we namelijk ook óp de brug aan het werk: op dit moment is er één fietspad gerenoveerd en nu is het andere fietspad aan de beurt. Om goed te kunnen werken zijn de rijbanen tijdelijk smaller en is er één fietspad beschikbaar. Gelukkig kunnen we constateren dat de weggebruikers tevreden zijn. De doorstroming is goed en er liggen geen afgebroken spiegels op of langs de weg. Binnenkort gaan we het andere fietspad renoveren.
Al met al kunnen we zeggen dat het goed gaat met de Nijkerkerbrug en daar zijn we best trots op.