DOEN krijgt een vervolg bij het Rijksvastgoedbedrijf!

DOEN krijgt een vervolg bij het Rijksvastgoedbedrijf!

Eind vorig jaar vroeg Peter Eitjes, senior procesmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf, of er nog een plekje vrij was op de open dag van Project DOEN. Het Rijksvastgoedbedrijf vond het gedachtengoed van Project DOEN namelijk heel geschikt voor de aanpak van Stationsgebied Arnhem. En zo ontstond er nóg een DOEN-project.

“We zien het als onze taak om de DOEN-boodschap verder te brengen in de sector. Dus toen de vraag van het Rijksvastgoedbedrijf kwam of we hen wilden helpen met hun eigen DOEN-project, hoefden we niet lang over ons antwoord na te denken: ja, leuk!”

Machiel Galesloot, Bedoelingenmanager Project DOEN Nijkerkerbrug

Dat het Rijksvastgoedbedrijf voor een van zijn projecten voor de DOEN-aanpak koos, is geen toeval. Roger Mol, voorheen directeur bij Rijkswaterstaat en nu bij het Rijksvastgoedbedrijf, is namelijk een van de DOEN-ambassadeurs van het eerste uur. Bij de renovatie van de Arnhemse kantoorgebouwen staan circulariteit, energieneutraliteit, CO2-reductie én gezondheid centraal. Die doelstellingen vragen om een andere samenwerking met de markt. “En daarom willen we in overleg met marktpartijen zoeken naar de beste manier om onze ambities te verwezenlijken en minder vooraf vastleggen wat we willen. De aanpak van Project DOEN is daarvoor heel geschikt”, vertelt Peter Eitjes.

Overeenkomsten

Nu wordt het DOEN-gedachtengoed dus niet alleen bij aanpak van de Nijkerkerbrug toegepast, maar ook bij de aanpak van Stationsgebied Arnhem (hierna voor het gemak: DOEN-Arnhem). Bij beide projecten gaat het onder andere over eerlijk werk en eerlijk geld, klantwaarde en over optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Geen copy-paste!

Behalve overeenkomsten, zijn er natuurlijk ook verschillen. Het Rijksvastgoedbedrijf is zich er terdege van bewust dat DOEN geen methode is maar een gedachtengoed . En dus is er geen sprake van ‘copy-paste’. DOEN-Arnhem heeft een andere context, daarom is het logisch dat je met hetzelfde gedachtengoed uitkomt op een andere aanpak dan bij de Nijkerkerbrug.

“Wij zijn dus niet teleurgesteld dat onze aanpak niet één op één gekopieerd wordt want dat past bij werken vanuit de bedoeling. In het advies over de aanbesteding dat we voor DOEN-Arnhem schreven kwamen we dan ook uit op een andere aanpak.”

Marlotte Koster, Projectmanager Project DOEN Nijkerkerbrug

Machiel: “We hebben onze geleerde lessen gedeeld, zodat het Rijksvastgoedbedrijf kan profiteren van de succesvolle aspecten en verbeteringen kan toepassen op de dingen die bij ons minder goed gingen. Concreet hebben we ook nog een vrijblijvend advies geschreven over hoe de aanbestedingsprocedure er conform het DOEN-gedachtengoed uit zou kunnen zien. Daarnaast waren we bij de marktconsultatie aanwezig om ook daar onze ervaringen te delen.”

Wat wezenlijk anders is

In Project DOEN-Nijkerkerbrug was het redelijk eenvoudig te definiëren wie de klant is. Daardoor was het mogelijk een persoon aan de klant te koppelen (Jos Vermaas, de beheerder van de Nijkerkerbrug). Het projectteam kan dus letterlijk met de klant om de tafel. Bij DOEN-Arnhem is dat niet zo gemakkelijk omdat dit project met meerdere doelstellingen te maken heeft en daardoor met een breed scala aan mogelijke klanten. Wat ook anders is, is dat DOEN-Arnhem in de aanbesteding selecteert op een technische oplossing. Zij willen namelijk samen met de markt en stakeholders zoeken naar een innovatieve oplossing die past bij hun opgave. Omdat niet iedere marktpartij deze oplossing kan bieden, wil het Rijksvastgoedbedrijf daar in de aanbesteding juist op selecteren. Bij DOEN-Nijkerkerbrug was dit niet nodig omdat de opgave door meerdere opdrachtnemers technisch gerealiseerd kon worden. Het projectteam kon zich daardoor focussen op samenwerking. Ondanks dat er aan de voorkant niet om innovatie is gevraagd, is er uiteindelijk toch gekozen voor een, op onderdelen, vernieuwende technische oplossing. Dat is het resultaat van de bijzondere samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Combinatie NU en de klant.

DOEN leert van DOEN en andersom

Marlotte en Machiel leggen uit dat het niet alleen leuk, maar vooral heel leerzaam is om betrokken te zijn bij DOEN-Arnhem. “We leren zo hoe het DOEN-gedachtengoed in andere situaties vorm krijgt en dat geeft ons inzicht in wat nu echt de essentie van DOEN is en welke onderdelen daarvan generiek toepasbaar zijn. Het viel ons op dat het projectteam van het Rijksvastgoedbedrijf net zo enthousiast en bevlogen is als het team van de Nijkerkerbrug. Ook dit nieuwe projectteam ziet geen beren op de weg en denkt vooral na over hoe dingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Bij de marktconsultatie van DOEN-Arnhem hing een vergelijkbare sfeer.” Het is dus logisch dat beide DOEN-projecten voorlopig bij elkaar betrokken blijven.

Ben of ken jij een (semi)publieke opdrachtgever...

De samenwerking tussen DOEN-Nijkerkerbrug en DOEN-Arnhem is een mooi voorbeeld van hoe we de lessen van DOEN graag verder brengen in de sector. Ben jij of ken jij een (semi)publieke opdrachtgever die ook meer wil weten over DOEN? Neem dan vooral contact met ons op.