Vanuit zijn kantoor aan het Stationsplein West in Arnhem legt Peter Eitjes uit hoe hij geraakt werd door het DOEN-gedachtengoed en hoe hij dit bij het Rijksvastgoedbedrijf in praktijk brengt. Om maar meteen een vooroordeel overboord te gooien: DOEN is ook voor 50 plussers! Lees je verder dan kom je te weten hoe DOEN in Arnhem tot uiting komt.

Onlangs startte het Rijksvastgoedbedrijf ook met een DOEN-project: DOEN Stationsgebied Arnhem. Peter Eitjes is de projectmanager van dit project en hij heeft al verschillende ervaringen uitgewisseld met Machiel Galesloot en Marlotte Koster van DOEN Nijkerkerbrug. We zochten Peter op in Arnhem omdat we graag van hem willen horen hoe het gedachtengoed van DOEN bij het Rijksvastgoedbedrijf verder groeit en welke overeenkomsten en verschillen hij ziet. Maar eerst vragen we Peter hoe zijn eerste kennismaking met DOEN was.

DOEN?

“Roger Mol (eerst DOEN ambassadeur vanuit Rijkswaterstaat en nu bij het Rijksvastgoedbedrijf) moet de verbazing op mijn gezicht gezien hebben toen hij mij vertelde dat hij een DOEN-project zocht” lacht Peter. “Ik had nog nooit van DOEN gehoord, maar toen ik meer hoorde over het gedachtengoed was ik al gauw enthousiast. Als de geschetste DOEN-aanpak inderdaad past bij de ontwikkeling van de kantoorgebouwen bij het stationsgebied Arnhem, dan kunnen we meters maken, vooral op het gebied van duurzaamheid. Door de DOEN-aanpak maken we het speelveld ruimer. Dat kost wel tijd, maar je bereikt voor meerdere partijen wat moois. En dat is wat mij aanspreekt: het projectresultaat moet goed zijn voor iedereen die ermee te maken heeft.” Inmiddels weet Peter dat DOEN en de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem goed bij elkaar passen en zijn de eerste DOEN-stappen gezet.

Pitch

Eerst maar even een korte schets van DOEN Stationsgebied Arnhem. Peter legt uit dat het stationsgebied in Arnhem een knooppunt is waar infrastructurele elementen (trein, bus) samen komen in een gebied met commerciële functies en een woongebied. Het prachtige nieuwe station zorgde voor nogal wat veranderingen in de directe omgeving. In het stationsgebied staan een aantal kantoren van het Rijk. Samen met de markt en stakeholders wordt gekeken wat er haalbaar is om dit gebied te ontwikkelen op het gebied van innovatie op inhoud en proces. In het te ontwikkelen samenwerkingsmodel staat partnerschap centraal en gaat het om integrale kwaliteit, hoge toekomstwaarde en lage transactiekosten. Om tegemoet te komen aan de energie neutrale opgave wordt samen met de gemeente Arnhem gekeken naar de mogelijkheden om op gebiedsniveau een samenwerking te realiseren tussen de vastgoedportefeuilles van de drie overheden en drie woningcorporaties. En dat doet het Rijksvastgoedbedrijf dus op een nieuwe manier conform het DOEN-gedachtengoed.

Sámen voor optimaal

Ook bij DOEN Stationsgebied Arnhem staan de bedoelingen centraal. “Ik heb al vaak in projecten meegemaakt dat je begint met een of meer ambities, maar dat je je in de loop van de tijd laat afleiden. Het wordt dan onduidelijk waar het uiteindelijk om te doen was.“ Als Peter verder vertelt wordt helder dat ook in dit DOEN-project de regels niet centraal staan. Dat betekent overigens niet dat er geen regels zijn. Wat wel centraal staat is partnerschap. “De partners in ons project blijven voor langere tijd aan elkaar verbonden en daarom past de DOEN-aanpak zo goed bij dit project. Wij gaan niet voor reguliere wij-/zij contracten waarin twee kanten van de medaille belicht worden. Samen voor hetzelfde doel gaan, samen risico’s nemen, samen het optimale bereiken, dát is wat we beogen. Zo’n samenwerking moet je niet alleen organiseren maar ook cultiveren. En nee, we weten de route nog niet, maar we weten wél dat we deze samen gaan. ” Peter bruist van de energie om er een mooi project van te maken.

Nijkerk versus Arnhem

DOEN is geen kwestie van een checklist afvinken, dat is wel duidelijk. Dat kan ook niet want ieder project is anders. In Arnhem is het klantperspectief bijvoorbeeld best ingewikkeld. Er zijn er namelijk wel een stuk of vier. Allemaal op andere niveaus, van directe gebruiker tot het Rijk. Daarvoor moet maatschappelijke meerwaarde maar ook gebruikswaarde gecreëerd worden. “Wat ook anders is, is dat we een langjarige exploitatie voorzien. We hebben dus voor langere tijd een verstandhouding met de gebruikers van de gebouwen. Die moet je onder andere toekomstwaarde bieden en je moet voldoen aan hun ontwikkelende huisvestingsbehoeften. Het eerste resultaat (de oplevering van de gebouwen) is dus een tussenresultaat dat gedurende de contractperiode verder doorontwikkelt.” Ben je niet bang voor een gebrek aan continuïteit in het team dan? “Je kunt mensen niet dwingen bij een project te blijven. Bij personeelswisselingen moet je ervoor zorgen dat de cultuur wordt doorgegeven. Bij rijkskantoor De Knoop in Utrecht hebben we dat gedaan met de ‘Knoop-Academy’, bedoeld om mensen voor te bereiden en kennis te laten maken met de mores in het project. Bij DOEN Stationsgebied Arnhem moeten we ook het gedachtengoed levend houden.”

Het ideale team

En hoe ziet het ideale projectteam eruit, bestaat dat uit allemaal jonge mensen? “Nee hoor, dat hoeft helemaal niet, kijk maar naar mij” lacht Peter. “Iedereen die op een andere manier wíl werken, kan dat volgens mij ook. In mijn team zitten vooral veel mensen uit Arnhem omdat die betrokken zijn bij deze gebiedsontwikkeling. Zij hebben ook meer effectieve tijd te besteden aan het project. Het zijn dertigers, veertigers en vijftigers. Allemaal jong van geest.” Niet gekeken naar gedragsvoorkeuren dus? “Nee, … alhoewel mijn vervanger behoorlijk anders is dan ik. Dat vind ik prettig want dat houdt me scherp.” Uit andere projecten neemt Peter de ervaring van mooie tools mee om goed te zorgen voor de zachte kant van de samenwerking. Feedbacktrainingen en een conflictmanagementsysteem bijvoorbeeld. “Het helpt als je van te voren met elkaar afspreekt wat je moet doen als er iets verkeerd gaat of als je het onderling niet eens wordt. En we zetten ‘zwaar’ in op informeel contact. Samen in de bouwkeet dus, net als in Nijkerk.”

"Uiteindelijk gaat het om de mens achter de functionaris en is het gewoon mensenwerk."