Promotie- en afstudeeronderzoek bij DOEN

Promotie- en afstudeeronderzoek bij DOEN

Bij Project DOEN schuiven geregeld afstudeerders en nu ook een promovendus aan. Op dit moment zijn Astrid Potemans en Billie Peperkamp een aantal weken in de bouwkeet bij de Nijkerkerbrug. Ze leggen uit waarom Project DOEN zo interessant is voor hen.

Astrid startte in september vorig jaar met haar promotie bij de leerstoel ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ aan de TU Delft. De focus ligt daarbij op de implementatie van de Marktvisie bij publieke en semipublieke opdrachtgevers. Billie studeert Civiele Techniek aan de Hogeschool Rotterdam en loopt stage bij BESIX in Barendrecht. Project DOEN is onderdeel van zijn afstudeeronderzoek.

Waarom DOEN?

Billies stagebegeleider is Jos van Weert (senior projectmanager BESIX). Jos is nauw betrokken bij DOEN en hij vroeg Billie dan ook te onderzoeken wat het DOEN-gedachtengoed in de praktijk betekent voor de renovatie van de Nijkerkerbrug en wat de eventuele gevolgen zijn voor bestaande contractvormen. Astrids eerste kennismaking met DOEN was de open dag van het project. Ze wilde inspiratie opdoen voor haar promotieonderzoek en van het een kwam het ander.

Samenwerken is niet nieuw

Het promotieonderzoek van Astrid gaat over de toekomstige relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemers. “Het is een kwalitatief onderzoek en door dit casusonderzoek bij DOEN, gaat het echt leven”, vertelt Astrid. Wat Astrid interesseert is de vraag welke voorwaarden en condities er zijn geschept om een andere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk te maken. Het is volgens Astrid namelijk niet eenvoudig om het gezamenlijk belang voorop te stellen. “Dit wordt voor mensen gemakkelijker als zij daarin gefaciliteerd worden binnen bestaande structuren en systemen,” licht Astrid toe.

Verschillende werelden

Astrid legt uit dat ze voor haar onderzoek bij DOEN dankbaar gebruik maakt van bestaande documentatie. Verder observeert ze de samenwerking in de praktijk en interviewt ze verschillende leden van het projectteam. Ze vraagt bijvoorbeeld naar drijfveren en of mensen belemmeringen ervaren. Wat Astrid opvalt is dat iedereen wel bezig is met het gedachtengoed van DOEN, maar de mate waarin verschilt. Aan de managerskant ziet ze vooral de projectoverstijgende gedrevenheid om bij te dragen aan een verandering in de bouwsector. Dichter op de uitvoering ziet zij een ándere gedrevenheid, namelijk dat de brug in Q3 2018 weer zonder gewichtsbeperking te gebruiken is. “Het is heel prettig dat ik hier gewoon in de bouwkeet mag zitten en dat iedereen meewerkt met de interviews” vindt Astrid. “Ik heb niet het idee dat er sociaal wenselijke of politiek correcte antwoorden gegeven worden. Of ze houden me voor de gek”, lacht Astrid.

Iedereen leert

Net als Astrid praat Billie met het projectteam. “Door de gastvrijheid van iedereen gaat dat heel gemakkelijk”, zegt Billie. Vervolgens licht hij zijn werkwijze toe. “Ik stel onder andere vragen over het gedachtengoed van Project DOEN en wat dat betekent voor het werk aan de brug. Met Richard en Jan-Co sprak ik ook over het verloop van de aanbesteding. Bij vorige projecten waar ik was, zag ik een andere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hier merk ik gelijkwaardigheid. De aannemer weet wat de belangen van Rijkswaterstaat zijn en andersom. De aannemer ziet bijvoorbeeld hoe Rijkswaterstaat zich moet verantwoorden en Rijkswaterstaat maakt direct mee dat de aannemer regelmatig snel moet beslissen.” Billie denkt dat dit een leerzame ervaring is voor beide partijen. “Bovendien zie ik nu in de praktijk dat een proces niet zo voorspelbaar verloopt als de theorie omschrijft.”

Halen én brengen

Het was voor Astrid meteen duidelijk dat ze niet alleen wat wilde halen bij DOEN, maar ook wat wilde brengen. “Het projectteam werkt sowieso reflectief en er wordt intensief geëvalueerd. Toch denk ik dat ik wat kan toevoegen omdat ik niet middenin het project zit. Ik bekijk het project met een andere bril en vanuit verschillende perspectieven. Ik heb veel artikelen gelezen, ook over vergelijkbare projecten en hoop dat mijn kennis en kritische blik van toegevoegde waarde is voor DOEN. Binnenkort ga ik mijn bevindingen delen met het projectteam. Daarna is het paper dat ik hierover schrijf openbaar toegankelijk via de Repository van de TU Delft. Met de rest van mijn promotieonderzoek ben ik dan nog wel een aantal jaren zoet” lacht Astrid.
Billie hoopt voor aankomende zomer zijn studie af te ronden. Daarna wil hij graag aan het werk bij een aannemer in de werkvoorbereiding of uitvoering. Hij benadrukt dat hij het waardeert dat BESIX en ook DOEN tijd en moeite investeren in het begeleiden van studenten.

Astrid en Billie: veel succes met jullie onderzoeken!