Brugdeel Nijkerkerbrug succesvol ertussenuit ‘geknipt’

Brugdeel Nijkerkerbrug succesvol ertussenuit ‘geknipt’

In het weekend van 9 en 10 juni 2018 zijn er grote werkzaamheden uitgevoerd aan de Nijkerkerbrug boven de Slingerweg. Het gehele brugdeel is vervangen. Na uitvoerige analyses werd eerder geconcludeerd dat de meeste werkzaamheden vanaf de onderkant van de brug uitgevoerd konden worden. Dat gold niet voor het deel van de brug boven de Slingerweg, deze was teveel beschadigd. “En een brugdeel knip je er niet zomaar even tussenuit…”

Het brugdeel was onder meer door aanrijdingen flink beschadigd. Daarnaast leefde al langer de wens vanuit de omgeving om de doorrijhoogte te verhogen van 3,9 naar 4,5 meter. Door dit brugdeel in zijn geheel te vervangen, en de andere brugdelen vanaf de onderkant te verstevigen, kan de brug straks weer minimaal 30 jaar mee. Op deze manier renoveren we zo slim en effectief mogelijk.

“Een brugdeel ‘knip’ je er niet zomaar even tussenuit. Daar komt bij dat we de brug voor deze werkzaamheden moesten afsluiten voor al het verkeer en dus alle werkzaamheden in het weekend achter elkaar moesten inplannen én succesvol uitvoeren. Het was dan ook een intensief weekend met 24/7 werkzaamheden, maar daardoor des te gaver dat het allemaal gelukt is.

Olav Plompen, Hoofduitvoerder Project DOEN Nijkerkerbrug

Het hele weekend in vogelvlucht

De brug moest tijdelijk worden afgesloten voor verkeer om het brugdeel te kunnen vervangen. Om fietsers en voetgangers tegemoet te komen, werd er een pontje ingezet om het water over te steken.

De werkzaamheden, welke dag en nacht doorgingen met een team van gemiddeld 50 man, zijn goed verlopen. Er zijn in totaal 12 oude I-liggers (onderbalken) van 18.500 kg per stuk met behulp van telescoopkranen vervangen door 9 nieuwe kokerliggers. Ook zijn er een groot aantal werkzaamheden op de brug uitgevoerd, zoals het vervangen van de voegen.

De komende maanden wordt er verder gewerkt aan de brug. Dat gebeurt vanaf de onderkant, zodat de brug voor verkeer niet meer gesloten hoeft te worden. Ook de ingeplande reserveweekenden zijn niet meer nodig. De hinder voor de omgeving is dus tot een minimum beperkt gebleven.

Bron: De Veense Courant Online (© videobeelden van Henk van Boeijen)