De Nijkerkerbrug officieel opengesteld

De Nijkerkerbrug officieel opengesteld

Op maandag 27 augustus was het zover: de Nijkerkerbrug werd officieel opengesteld. Tijdens dit feestelijke moment is gevierd dat de 50-tonsbeperking is opgeheven en de onderdoorgang bij de Slingerweg is verhoogd tot 4,50 meter. De brug kan nu weer minstens 30 jaar mee. “Door een gedegen voorbereiding, het gezamenlijk verdiepen en zoeken naar oplossingen om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, is er tijdens de uitvoering in één keer toegewerkt naar dit prachtige eindresultaat”, vertelt Ype Heijsman, directeur Netwerkmanagement Midden-Nederland van Rijkswaterstaat.

“Het gezamenlijke projectteam van Rijkswaterstaat en de Combinatie NU (Mourik & BESIX) is in staat geweest om meerwaarde voor ons als klant te genereren en ook de wens van stakeholders en de omgeving mee te nemen in het project.”

Ype Heijsman

Opening

Het officiële openingsmoment begon met speeches van Ype Heijsman, Jan de Reus, gedeputeerde Provincie Flevoland en Alexander Heeren, commercieel directeur van BESIX. Ype Heijsman trapte af met complimenten voor het team: “Het gezamenlijke projectteam van Rijkswaterstaat en de Combinatie NU (Mourik & BESIX) is in staat geweest om meerwaarde voor ons als klant te genereren en ook de wens van stakeholders en de omgeving mee te nemen in het project.”. Ook complimenteert hij het projectteam met het voorspoedige verloop van de uitvoering, ondanks enige tegenslagen en bedankt hij de provincies voor het flexibel opstellen. Jan de Reus feliciteert het gehele team met deze mijlpaal en is erg blij met deze brug. “Het verbetert de mobiliteit en de bereikbaarheid van de provincie Flevoland.” Ook de wijze waarop er is gecommuniceerd naar de omgeving, het betrekken van omwonenden en het inzetten van het pontje, is volgens hem een groot goed. Alexander Heeren benoemt de unieke samenwerking in dit project. “Het is een bijzonder proces dat tot dit resultaat heeft geleid. Écht samenwerken, vanuit gelijkwaardigheid en volgens een gezamenlijk bedachte aanpak.” Hij vond het mooi om te zien dat alle leden van zowel Rijkswaterstaat als de Combinatie NU aanwezig waren. “Deze mindset proef je terug in meerdere projecten en ik hoop dan ook van harte dat opdrachtgever en opdrachtnemer vaker als één gezamenlijk team gaan opereren”, vertelt Alexander Heeren.

“We hebben gezamenlijk alles goed voorbereid en de risico’s beheerst, waardoor de werkzaamheden nu op tijd klaar zijn. Dat is een mooi resultaat dat de visie van DOEN onderstreept!”

Marlotte Koster, Projectmanager Project DOEN

Vervolgens gaven Marlotte Koster en Jan-Co van den Doel een presentatie over de uitgevoerde werkzaamheden aan stakeholders en pers uit de omgeving. “Dit resultaat was niet mogelijk geweest zonder het DOEN-gedachtegoed. We hebben gezamenlijk alles goed voorbereid en de risico’s beheerst, waardoor de werkzaamheden nu op tijd klaar zijn. Dat is een mooi resultaat dat de visie van DOEN onderstreept!”, vertelt Marlotte. Jan-Co hoopt dan ook dat dit initiatief zijn weg vindt naar andere projecten.

Tijdens de korte rondleiding onder de brug door, die hierop volgde, kon men vragen stellen en zien wat er allemaal is gedaan om de brug te renoveren. Ype Heijsman en Jan de Reus, hebben samen letterlijk de 50-tonsbeperking opgeheven door het losschroeven van dit verkeersbord.

Minimale hinder weggebruiker

De wens van de klant (de beheerder van de brug) en de omgeving was om zo min mogelijk hinder voor weggebruikers te veroorzaken. Daarom is besloten de brug te renoveren in plaats van in zijn geheel te vervangen. Bij alle werkzaamheden is de aanpak afgestemd op de mogelijkheden om het verkeer niet tot last te zijn. Door bijvoorbeeld wegversmallingen te maken voor de reparatie van de fietspaden, zodat verkeer toch de brug kon passeren, is de gehele brug uiteindelijk maar twee weekenden gesloten geweest voor verkeer. Voor fietsers, voetgangers en scooters was er één weekend wel een fietspad open en het andere weekend  heeft er een pontje gevaren om hen naar de overkant te brengen. Auto’s en vrachtwagens zijn dit weekend omgeleid via een alternatieve route.

Nijkerkerbrug als experiment

Alle constructieve werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De laatste restpunten en de oplevering en overdracht aan de beheerder worden nog afgehandeld, maar hebben geen gevolgen voor weggebruikers. Tot slot zal de bouwlocatie worden opgeruimd en het terrein weer worden hersteld.

Het gevolg van experiment DOEN op de renovatie van de Nijkerkerbrug is erg positief! Een uitgebreide evaluatie met alle partijen wordt nog afgerond. Ook zal er nog een open dag worden georganiseerd waarop geleerde lessen worden gedeeld.