DOEN Stationsgebied Arnhem staat voor een mooie uitdaging, en wil door middel van een optimale samenwerking met marktpartijen vanaf de eerste fase, stationsgebied Arnhem letterlijk op de kaart te zetten. Een mooie en belangrijke eerste stap in de samenwerking werd gezet met het bij elkaar brengen van verschillende partijen tijdens een marktconsultatie begin dit jaar. 

Marktconsultatie

Ontwikkel een samenwerkingsmodel waarin partnerschap centraal staat om hierdoor integrale kwaliteit en een hoge toekomstwaarde te bereiken tegen lage transactiekosten.’ Dat is de doelstelling die centraal staat bij het project DOEN Stationsgebied Arnhem. Dit project is geinspireerd op het succesvolle project DOEN Nijkerkerbrug, waarbij er wordt samengewerkt op basis van partnerschap en vertrouwen. Om dit partnerschap meteen vorm te geven, heeft het Rijksvastgoedbedrijf in februari een marktconsultatie georganiseerd, waarbij naast overheidspartijen, ook consultancybureaus, energieleveranciers, ontwikkelaars en brancheverenigingen bij elkaar kwamen om zelfs voorafgaand aan de start van het project al te sparren over proces en inhoud. 

Aanbestedingsmodel

Het eerste thema van de dag focuste zich op het aanbestedingsmodel. Hierbij zijn elementen opgenomen uit drie andere modellen (partnerschap-, challenge- en innovatiemodel, zie figuur 1 hieronder). Belangrijk is dat het Rijksvastgoedbedrijf op zoek gaat naar een marktpartij die onderdeel van het team wordt, waarbij er een open en transparante verhouding ontstaat. Er werden ideeën geopperd om fase 2 en 3 samen te voegen, zodat het kwaliteitsaspect naar voren wordt gehaald en je met kansrijke visies de uitwerkingsfase ingaat. Daarnaast kwam naar voren dat de prioritering van de ambitie en doelstelling van het project ook helder moet zijn, bijvoorbeeld door een aantal criteria te noemen waar marktpartijen op kunnen scoren. Benieuwd alle andere ideeën? Lees het verslag op TenderNed! https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/131639

*ter discussie gesteld aanbestedingsmodel

Stationsgebied Arnhem

Een prachtige koude, maar zonnige dag bood de mogelijkheid om een wandeling te maken door het gebied waar het om draait. Via de Renssenstraat, richting de fietsers –en loopbrug, richting Pels Rijckenstraat, om zo via de passerelle van Arnhem CS bij de kiss & ride uit te komen. Er werd gekeken naar de functie van de verschillende panden, de huidige verbinding die het heeft met Arnhem en het Centraal Station en een stedenbouwkundige verbetering van deze centrale locatie. Tijdens de wandeling gaven meerdere partijen al aan dat het verstandig is om de gebouwen multifunctioneel te maken en de markt op deze manier de vrijheid te geven om bijvoorbeeld naast kantoorruimte ook woongelegenheid te creëren. De wandeling gaf een goed beeld van de opgave. 

Circulariteit

Na de wandeling werd er met nieuwe energie gestart met het tweede thema: duurzaamheid. Het inhoudelijke dialoog dat werd gevoerd ging over thema’s als innovaties, CO2-reductie door duurzaam bouwen, circulaire materialen en intrinsieke kwaliteit. “Geef partijen ruimte om met innovatieve ideeën te komen, maar geef wel invulling aan het begrip circulariteit.” Daarnaast zou het een kans kunnen zijn om de markt uit te dagen om met rondetafelgesprekken bij elkaar te komen, waarna consortia zich vanzelf vormen. Branche –en ondernemersorganisaties kunnen dat een matchmaking rol vervullen voor een optimaal consortia. Een ander idee is om gebruik te maken van BIM, waarbij de levensduur van het pand en de materialen in kaart worden gebracht en worden gekoppeld aan het ontwerp van de partijen. 

Met deze marktconsultatie is een mooi begin gemaakt om verschillende partijen te kijken naar ideeën en kansen voor Stationsgebied Arnhem. Samen met de markt gaan we experimenten, innoveren en samenwerken om een duurzaam resultaat te kunnen neerzetten!