Na de succesvolle pilot van Project DOEN bij de renovatie van de Nijkerkerbrug door Rijkswaterstaat, nam RWS-directeur Roger Mol het gedachtegoed mee naar zijn nieuwe positie bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hier krijgt het project een vervolg bij de aanpak van het Stationsgebied Arnhem. Een behoorlijke uitdaging, omdat DOEN geen knip-en-plakwerk is, en de doelstellingen bovendien een stuk ambitieuzer.

Met project DOEN werd de Marktvisie vorig jaar voor het eerst bij Rijkswaterstaat in de praktijk gebracht. Met een vrijbrief om van interne regels af te wijken in de hand, verkenden RWS en de aannemerscombinatie Mourik/BESIX een manier om in onderling vertrouwen beter samen te werken. Roger Mol was aanjager van DOEN geweest bij RWS en zocht nu een project bij RVB dat zich voor die aanpak leende, zegt Peter Eitjes, senior procesmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf en projectleider van DOEN. “Ik dacht: dat is voor mij. De aanpak spreekt me aan. Ik wil doelen bereiken die niet op de traditionele manier te bereiken zijn.”

Wat dat betreft is het Stationsgebied Arnhem ideaal: de afgelopen jaren ging het gebied op de schop, met het nieuwe Arnhem CS als middelpunt. Het was een hoofdpijndossier dat de gemeente vorig jaar eindelijk kon dichtslaan. RVB is echter nog niet tevreden: het heeft een renovatie van het pand op Stationsplein West op de planning, maar de achterzijde van de nieuwe ov-terminal staat nu pal op de ingang en ook de bereikbaarheid van het gebouw is er niet op vooruit gegaan, legt Eitjes uit. ”Wij hebben gezegd: we willen best in ons vastgoed investeren, maar dan willen we ook dat het omliggende gebied de kwaliteit krijgt die het verdient en dat kunnen we niet alleen bereiken. Daar hebben we anderen bij nodig met wie wij in gesprek willen om synergie te bereiken.”

Door de complexiteit en vele stakeholders, ziet RVB het Stationsgebied Arnhem als een goede testcase voor DOEN. Het project zit momenteel in de verkenningsfase, maar het college heeft een manifest vastgesteld dat door RVB en gemeente samen is voorbereid over duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. . Daarmee wordt de scope van het project dus uitgebreid. Het principe van DOEN bij de Nijkerkerburg zat voornamelijk in de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer: lage aanbestedingskosten, onderlinge openheid en geen contracten of boeteclausules. Het was al duidelijk dat de aanpak niet simpelweg te copy-pasten is, maar in Arnhem wordt DOEN niet alleen toegepast op het proces, maar ook op de inhoud. 

“Het de bedoeling door de omgeving van het te renoveren pand ook in de opgave te betrekken een maximale toekomstwaarde te bereiken op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, gebruiks- en belevingswaarde. Daarbij kent deze opgave verschillende schaalniveaus. Wij zien het liefst dat onze investeringen niet alleen effect hebben op het gebouw, maar ook de buurt, wijk, stad en regio. Je wil dat het effect op al die niveaus positief is. De uitdagingen van de toekomst verplichten ons om gebiedsgericht te werk te gaan met alle stakeholders in de omgeving. Provincie en gemeente, maar ook woningcorporaties en andere publieke partijen, omwonenden, conceptontwikkelaars, aannemers en adviseurs. Op termijn heeft iedereen er baat bij. We moeten samen de stad maken!”

Peter Eitjes, Projectmanager Stationsgebied Arnhem