Kickstart DOEN

Kickstart DOEN

Woensdag 12 december vond de kickstart van DOEN plaats. Nu Project DOEN-Nijkerkerbrug is afgerond, is het tijd om de geleerde lessen te delen en het DOEN-gedachtegoed verder te verspreiden. De kickstart vond plaats in de Werkspoorkathedraal te Utrecht, waar zowel Rijkswaterstaat als verschillende marktpartijen hun ambities uitspraken om verder te gaan met DOEN. Ook werd het DOEN-spel gespeeld door ongeveer 150 aanwezigen en werd een platform gelanceerd. Een geslaagde dag!

De dagvoorzitter heette de zaal welkom en warmde het publiek, bestaande uit ongeveer 150 personen, op met een creatieve energizer. Vervolgens werd de video van Project DOEN-Nijkerkerbrug getoond. Lang kon het publiek niet blijven zitten, want het was tijd om het DOEN-spel te spelen. Bij binnenkomst hadden alle gasten een speelkaart gekregen uit dit spel en nu gingen zij met elkaar in gesprek over 7 open deuren, van ‘je hebt een klant’ tot ‘samenwerken doe je samen’. Het klinkt zo logisch, maar stap eens écht door die open deur.

Daarna was het woord aan Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Zij sprak over moed, lef, en nieuwsgierigheid: eigenschappen waarover ieder DOEN-team zou moeten beschikken. Als haar wordt gevraagd of teamleden ook fouten mogen maken, antwoordt zij dat dat zelfs moét. “Als je geen fouten maakt, maak je één enorme fout. Namelijk dat je stilstaat.” Een mooie boodschap voor het publiek in de zaal. 

Walter Deelen (Directeur Mourik Infra) en Alexander Heeren (Commercieel Directeur Infra van BESIX) namen het woord over van Michèle Blom en spraken met elkaar over hun ervaringen met DOEN. Wat hen vooral bij is gebleven, is dat er gesproken en gewerkt werd als één team. Er was geen duidelijke scheiding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kenmerkend voor het DOEN-gedachtegoed.

Na deze mooie woorden kreeg het publiek de gelegenheid om al hun brandende vragen te stellen aan de stuurgroep en teamleden van Project DOEN-Nijkerkerbrug. Hoewel het vragenvuur mild en met complimenten begon, werden de vragen na verloop van tijd steeds kritischer. Toen alle vragen beantwoord waren, was het woord aan Guido Hagemann, Directeur Productie- en Projectmanagement van Rijkswaterstaat (PPO). Hij kondigde aan dat Rijkswaterstaat doorgaat met DOEN en dat daar een platform voor is. Rijkswaterstaat reserveert tijd om nieuwe DOEN-teams op weg te helpen en geleerde lessen te delen. Niet door een sjabloon aan te bieden, maar door bij ieder project te kijken wat de beste en meest passende manier is. Een voorbeeld werd direct daarna gegeven door Huub Hector, van het nieuwe DOEN-project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal. Zij zitten nog in de aanbesteding en hebben net drie partijen geselecteerd die met hén kunnen samenwerken. Want dat is waar het om gaat: optimale samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op een specifiek project.

De dagvoorzitter bedankt Rijkswaterstaat en vraagt aan de marktpartijen in de zaal wat zij nu eigenlijk gaan DOEN. Wat zijn zij van plan om dit gedachtegoed verder te brengen? Er volgt een gesprek waarin nog een paar kritische vragen worden gesteld en wederzijdse ambities worden uitgesproken om DOEN verder te brengen. Jan-Co van den Doel, projectmanager Project DOEN-Nijkerkerbrug, roept enthousiastelingen op om hem aan zijn mouw te trekken bij de borrel om hierover verder te praten. Er wordt geproost op een succesvolle afronding van Project DOEN-Nijkerkerbrug, maar vooral op de start van het DOEN-gedachtegoed! Als kers op de taart krijgen alle gasten het DOEN-boekje en het DOEN-spel mee naar huis.

Voor het team van Project DOEN-Nijkerkerbrug zit het er nu echt op. Op naar nog meer mooie DOEN-projecten!