Opleveren en overdragen op één dag

Opleveren en overdragen op één dag

Op 11 december is de Nijkerkerbrug officieel opgeleverd en overgedragen aan de beheerder van de brug. Tijdens dit bijzondere moment werden op vier formele documenten de handtekeningen gezet: de brief voor aanvaarding werk van Combinatie NU, het proces verbaal van overdracht naar de beheerder bij Rijkswaterstaat Midden-Nederland, het overdrachtsdocument naar het projectteam dat het vaste onderhoud van de brug uitvoert én de dechargebrief voor het projectteam, gericht aan de Bestuursstaf van Rijkswaterstaat. Tijd voor taart dus!

Toen het projectteam DOEN van Rijkswaterstaat in 2015 de opdracht kreeg om de Nijkerkerbrug aan te pakken, werd daar direct bij benoemd dat het opleveren en overdragen op één dag in het vierde kwartaal van 2018 een belangrijke ambitie was. Dit proces kan namelijk soms lang duren en juist bij een project als DOEN waar maximale klantwaarde een speerpunt is, zou je dat willen voorkomen. En dat is nu dus gelukt! Zoiets gaat niet vanzelf. Het gezamenlijke projectteam (RWS en Combinatie NU) en de beheerder van de Nijkerkerbrug hebben vroegtijdig met elkaar verkend wat er nodig was voor een geslaagde overdracht. Het opleveren en overdragen was met het hele werkproces van DOEN verweven. Meer hierover lees je in dit artikel.