Nederland, Amsterdam, 20190604rIn de Amsterdamse RAI is voor de 15e keer de Vastgoedbeurs Provada georganiseerd. Oa staatssecretaris van BZK Raymond Knops, rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn aanwezig.rFoto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2019

Letterlijk bouwen aan de herontwikkeling in Arnhem

Van windmolens in de stad tot energieleverende fonteinen. De casus van het stationsgebied in Arnhem is klein qua plot, maar groot in haar ambities op het gebied van duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en partnerschap. “En dat betekent dat we de ideeën van de nieuwe generatie, zoals windmolens in de stad, serieus moeten bekijken om te ontdekken wat wél mogelijk is” aldus jurylid Klaas Jan Engelsma. Tijdens de Provada 2019 daagde het Rijksvastgoedbedrijf de studenten van FRESH, een netwerk van studenten met interesse in vastgoed, uit om mee te denken over de opgave in Arnhem.

Elk jaar vraagt het Rijksvastgoedbedrijf de studenten van FRESH mee te denken over een bepaalde opgave. Dit jaar pitchten 30 studenten vijf concepten op de vastgoedbeurs Provada in de RAI Amsterdam aan de hand van LEGO ® Serious Play. Er werd dus letterlijk gebouwd aan een plan voor het stationsgebied in Arnhem. De jury bestond uit Gijs Frencken (Gemeente Arnhem), Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Judith Rodenburg (Architect RVB)en Klaas Jan Engelsma (Gemandateerd Opdrachtgever DGOO). Klaas Jan Engelsma, vond vooral het voorstel voor windmolens in het stadscentrum opvallend: “Het gaat dan om de vernieuwde windmolens, kleinere modellen of bijvoorbeeld dakmodellen. Tot nu toe staan ze bewust buiten de stad, maar misschien moeten we met de nieuwe generatie in gesprek om te kijken hoe zij de aanwezigheid van windmolens zien. Deze generatie lijkt al veel meer voorbereid op dergelijke scenario’s en ook veel meer bereid om zich daar flexibel in op te stellen, als het bijvoorbeeld gaat om het vinden van de juiste locaties.”

Nederland, Amsterdam, 20190604rIn de Amsterdamse RAI is voor de 15e keer de Vastgoedbeurs Provada georganiseerd. Oa staatssecretaris van BZK Raymond Knops, rijksbouwmeester Floris Alkemade zijn aanwezig.rFoto: Kick Smeets / Rijksoverheid 2019

“Deze generatie lijkt al veel meer voorbereid op dergelijke scenario’s en ook veel meer bereid om zich daar flexibel in op te stellen, als het bijvoorbeeld gaat om het vinden van de juiste locaties.”

Klaas Jan Engelsma, Gemandateerd Opdrachtgever Project DOEN Stationsgebied Arnhem

Andere ideeën varieerden van energieleverende waterfonteinen en biodiverse hoofdwegen voor mens en dier tot de burgemeester als verbindende ambassadeur voor ‘minder gezeur’. Partnerschap staat centraal in het project. “Je kunt ontwikkelen op je eigen kavel, maar als je niet de synergie met de gemeente en andere stakeholders in de buurt vindt, mis je de aansluiting op de omgeving, een logische routering en daardoor het zijn van een complementair en aantrekkelijk gebied.” Zo vroegen de studenten ook actief naar de mening van de gemeente: Wat als de gemeente jullie plannen wel leuk vindt, maar verder niets doet rondom jullie kavel? “Dat is inderdaad de kern van het belang van partnerschap, we vinden niet alleen elkaars plannen ‘wel leuk’ maar we bouwen actief samen aan partnerschap, bespreken open ieders belangen en werken dus echt samen aan de herontwikkeling van dit gebied”, aldus Engelsma. “De ondertekening van het manifest voor een gebiedsgerichte aanpak door de provincie Gelderland, de Gemeente Arnhem en wij als Rijksvastgoedbedrijf was daarom ook zo’n belangrijk moment. We bevestigen daarmee onze samenwerking, niet alleen op persoonlijk, maar zeker ook op organisatieniveau.”

Het winnende idee ‘The Bridge’ koos bewust voor deze gebiedsgerichte benadering en durfde verder te kijken dan het plot van de opgave. Zij wilden het kantoor breder inzetten, bijvoorbeeld door de begane grond ook te vullen met (publieke) functies zoals een tuin of grand café. Verrassend was vooral de manier waarop zij de brug zagen als symbool voor de samenwerking tussen nieuwe groepen mensen en functies, zoals je bijvoorbeeld zowel huiseigenaar als medewerker kunt zijn en beide belangen dan beter kunt begrijpen. Geen brug te ver dus voor Arnhem.

Fotografie: © Kick Smeets / Rijksoverheid