Integratie DOEN en ‘Op weg naar een vitale infrasector’

Rijkswaterstaat (RWS) integreert DOEN met de transitie Op weg naar een vitale infrasector. Een hele mooie stap in de ontwikkeling van DOEN! We zijn ooit, in 2013, gestart met een paar mensen op een terras in Utrecht. Daarna mochten we aan de slag met het eerste project. DOEN groeide uit tot een beweging met veel enthousiaste mensen en met verschillende pilotprojecten binnen en buiten RWS. En nu, door de integratie met de aanpak voor een vitale infasector, krijgen we de kans om het DOEN-gedachtegoed op te schalen en in te zetten bij een veel bredere transitie, waar met meer mankracht wordt gewerkt aan een andere manier van denken en doen in onze sector!

Op weg naar een vitale infrasector

Rijkswaterstaat heeft grote ambities. Of het nu gaat om regulier werk, het inspelen op en tegengaan van klimaatverandering, circulair werken of nieuwe digitale technologie. Het waarmaken daarvan vergt een transitie in denken en doen, zowel van RWS als van de marktpartijen in onze sector. RWS geeft dat vorm aan de hand van een gezamenlijke transitieagenda onder de naam ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In nauwe samenwerking met marktpartijen zet RWS de komende jaren in op een brede transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten, goed worden beheerst. Dit staat in het plan van aanpak ‘Op weg naar een vitale infrasector’.

Waarom integreren?

DOEN is sinds 2013 bezig met het ontwikkelen van een nieuw gedachtegoed en werkwijzen die bijdragen aan een betere samenwerking tussen partijen in de infrasector. Ook experimenteren we in projecten, leren we van elkaar en stimuleren we een betere afstemming in de keten. Middels de verschillende DOEN-projecten ontstaan voortdurend nieuwe inzichten en resultaten. Die worden door een groeiend aantal projecten overgenomen. Om de manier van denken en werken van DOEN te waarborgen en op te schalen integreren we DOEN nu in het transitieprogramma voor de vitale infrasector. Daarmee kan DOEN worden gezien als een van de voorlopers van de transitie.

Nieuwe website

Wat de integratie precies gaat betekenen vertellen we op een volgend moment, maar een belangrijke verandering is in ieder geval dat we over zullen gaan naar een nieuwe website. Er komt een website speciaal voor de transitie ‘Op weg naar een vitale infrasector’, waar je in het vervolg het nieuws over de DOEN-projecten kunt volgen. Deze website, de DOEN-website, zal dan uit de lucht gaan. De nieuwe website moet nog worden gebouwd, dus nog even geduld, maar zodra hij klaar is laten we dat weten!