Nieuws

Hybride contract: van papier naar praktijk

Binnen het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werken Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam op vernieuwde wijze samen: in de vorm van een hybride contract. Bestaande uit traditionele Plan, Design & Construct-elementen én een samenwerkingsdeel. Hun ervaring: ‘Wees niet huiverig om zaken wat meer open te gooien en de samenwerking op te zoeken. Het is een verrijking.’’

Oevers aanleggen, niet oeverloos overleggen

De komende jaren realiseert Rijkswaterstaat meer riviernatuur. Het gunningstraject voor deze op-gave leunde zwaar op het gedachtegoed van DOEN: maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk. Het GROW-team van Arcadis en Antea Group kwam hierbij als beste naar voren. Tjeerd Ruppert, projectmanager van Rijkswaterstaat, en Marius Kiers, omgevingsmanager van Arcadis, vertellen hoe deze samenwerkingsvorm bevalt.

Het is de bedoeling dat we van elkaar leren

Om te leren moet je verbinden. Successen delen maar ook reflecteren. Het projectteam DKGT en het projectteam Zee & Delta Sluizen, beiden van Rijkswaterstaat, vinden elkaar in de regio en besluiten om kennis met elkaar te delen. Het delen van de geleerde lessen verrijkt hun beeld op de werkelijkheid. Zo wordt leren leuk, wordt het reflecteren op de keuzes die nog gemaakt moeten worden gemakkelijker én werken we naar de bedoeling van DOEN!

Samen werken aan maximale klantwaarde

In Zeeland werkt een geïntegreerd projectteam van Rijkswaterstaat en Engie aan de modernisering van twee draaibruggen bij het Kanaal Gent-Terneuzen, één bij Sluiskil en één bij Sas van Gent. Tegelijkertijd bouwt het team deze bruggen om naar bediening op afstand vanuit de nautische centrale in Terneuzen. Het werkt volgens de principes van DOEN: maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk realiseren. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

Samenwerkingspartner gevonden: GSB!

Ondertussen is er veel gebeurd bij het project DECODE op de Maeslantkering. De eerste drie fases van de aanbesteding zijn afgerond en zo is er nog één marktpartij over: GSB! Dit is de samenwerkingspartner waarmee het projectteam van Rijkswaterstaat de laatste fase van de aanbesteding doorloopt. Een één-op-één-fase waarin gezamenlijk een goede basis wordt gelegd voor de uitvoering van het project.

Aanbesteding Kooymont gestart!

Het begin van het begin zit erop voor team Kooymont. De aanbestedingsdocumenten zijn in juni op Tendernet gepubliceerd. Uiteindelijk nog best een lange weg om het aanbestedingsproces vanuit de bedoeling van de regels in te richten, en op papier te krijgen. Geen lang als in slepend en vermoeiend, maar lang als in tijdrovend. Een creatief proces waarbij je jezelf voortdurend moet afvragen of het bijdraagt aan het beoogde resultaat of dat het je in later stadium in de weg kan gaan staan. In het aanbestedingsproces wordt er bij project Kooymont in vier fasen getrechterd naar onze toekomstige samenwerkingspartner.

Evaluatie aanbesteding en start samenwerking met Ploegam

Het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werd in het voorjaar van 2019 gegund aan Ploegam. In de aanbestedingsprocedure stond de samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat centraal. Naderhand is de aanbesteding met alle deelnemers geëvalueerd. Je vindt het rapport in dit artikel. Inmiddels zijn de teams van Ploegam en Rijkswaterstaat een paar maanden met elkaar onderweg. Hoe gaat het nu?

De aanbesteding is gestart!

Op 5 november is de aanbesteding gestart. Het projectteam van de Maeslantkering heeft de aanbestedingsstukken voor het project DECODE gepubliceerd op TenderNed. Een mooie mijlpaal waar hard voor gewerkt is! Het team is voor de zomer gestart met een bijeenkomst voor marktpartijen. Deze bijeenkomst is gebruikt als begin van de samenwerking en dit is na de zomer met een tweede bijeenkomst doorgezet. Tijdens deze bijeenkomsten is aan marktpartijen gevraagd of zij interesse hebben in DOEN en over hoe de aanbesteding er uit zou kunnen zien.