Nieuws

Renovatie A12 IJsselbruggen: wat is een eerlijke prijs?

Wat is een realistische prijs voor de uitvoering van een werk? Bij de renovatie van de A12 IJsselbruggen komen Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera IJsselbruggen sámen tot een prijs voor de uitvoering. Dat gebeurt nadat het uitvoeringsontwerp is uitgewerkt en de risico’s in kaart zijn gebracht. Alleen op die manier is het mogelijk om Eerlijk Geld…

De DECODE-keten maakt kennis met elkaar

Het project DECODE-Maeslantkering heeft op 25 oktober 2021 een bijzondere bijeenkomst georganiseerd in het Van der Valk hotel in Dordrecht. Alle vertegenwoordigers van de betrokken partijen van het project hebben kennis gemaakt met elkaar; van de leverancier van de pompen en de onderaannemer die de steigers bouwt tot en met de beheerder van de Maeslantkering. De gehele keten dus.

Voorbereiding Renovatie A12 IJsselbruggen volop in uitvoering

De ondertekening van het contract van het twee-fasen project Renovatie A12 IJsselbruggen is bijna 9 maanden geleden. Savera IJsselbruggen (combinatie Hollandia Services en Dura Vermeer) en Rijkswaterstaat hebben in deze periode als één team samengewerkt aan fase 1. We geven graag een update over drie cruciale elementen van deze projectfase.

DOEN-project DECODE Maeslantkering gegund

Op 21 mei jongstleden hebben Rijkswaterstaat en GSB de Realisatieovereenkomst getekend voor het project DECODE op de Maeslantkering. Na het afronden van de selectieprocedure in juni 2020 zijn Rijkswaterstaat, GSB en partner Mourik Infra bezig geweest met fase 1 van dit nieuwe 2-fasen project. In deze fase is samen met de beheerder van de Maeslantkering en technisch specialisten van GSB en Mourik gezamenlijk gewerkt aan een oplossing die ‘maximale klantwaarde’ en ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ biedt.

De kickstart van een nieuwe samenwerking

Na de succesvolle aanbesteding van het project Renovatie A12 IJsselbruggen, werken Savera IJsselbruggen (een combinatie van Hollandia Services en Dura Vermeer) en Rijkswaterstaat nu inmiddels een paar maanden samen. Ze zijn gestart met de eerste fase van de 2-fasen aanpak. Benieuwd naar wat deze fase inhoudt en hoe het team investeert in een goede start van de samenwerking? Lees dan verder in dit artikel!

Rijkswaterstaat en VolkerWessels gaan voor de bedoeling van het project Kooymont

We gaan aan de slag met elkaar! VolkerWessels en Rijkswaterstaat zijn met het project Kooymont de fase van voorlopige gunning voorbij. De volgende stap is het samen ontwerpen, met maximale waarde voor de klant en een eerlijke prijs. In dit artikel vertellen drie collega’s uit het projectteam over hun beleving tot nu toe en hun verwachting richting november. Want dan staat de definitieve gunning op het programma.

Twee-fasen proces bij renovatie IJsselbruggen: tijd, geld, scope én plezier

De 2 stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem zijn toe aan renovatie en versterking. In maart 2021 gunde Rijkswaterstaat de opdracht hiertoe aan Savera IJsselbruggen, een combinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. Projectmanagers Koen van der Kroon van Rijkwaterstaat en Rosalie van Dijk van Savera vertellen over dit project en het twee-fasen proces dat hier wordt toegepast.

Integratie DOEN en ‘Op weg naar een vitale infrasector’

Rijkswaterstaat (RWS) integreert DOEN met de transitie ‘Op weg naar een Vitale Infrasector’ (link naar website invoegen). Een hele mooie stap in de ontwikkeling van DOEN! We zijn ooit, in 2013, gestart met een paar mensen op een terras in Utrecht. Daarna mochten we aan de slag met het eerste project. DOEN groeide uit tot een beweging met veel enthousiaste mensen en met verschillende pilotprojecten binnen en buiten RWS. En nu, door de integratie met de aanpak voor een vitale infasector, krijgen we de kans om het DOEN gedachtengoed op te schalen en in te zetten bij een veel bredere transitie, waar met meer mankracht wordt gewerkt aan een andere manier van denken en doen in onze sector!

Renovatie A12 IJsselbruggen gegund!

De aanbesteding van de renovatie van de stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel is afgerond. De opdracht is gegund aan Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. Het DOEN-project wordt volgens het zogeheten tweefasenproces aangepakt, om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen.

‘Soms is de relatie even belangrijker dan de inhoud’

Optimale en transparante samenwerking: het is een van de belangrijkste waarden bij de transitie in de infrasector waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Mooie woorden, maar hoe voorkom je dat het daarbij blijft? Hoe realiseer je een cultuur van ‘samen de schouders eronder’ op weg naar een gezamenlijk doel?

Hybride contract: van papier naar praktijk

Binnen het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werken Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam op vernieuwde wijze samen: in de vorm van een hybride contract. Bestaande uit traditionele Plan, Design & Construct-elementen én een samenwerkingsdeel. Hun ervaring: ‘Wees niet huiverig om zaken wat meer open te gooien en de samenwerking op te zoeken. Het is een verrijking.’’