Projecten 

In steeds meer projecten werken opdrachtgevers en marktpartijen met het DOEN-gedachtegoed. Klik hieronder op een project om meer te lezen over hoe zij hier in de praktijk invulling aan geven.

Het eerste DOEN-project, de renovatie van de Nijkerkerbrug, werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat in samenwerking met aannemerscombinatie Mourik-BESIX. Samen leerden zij door te DOEN. Het project is inmiddels succesvol afgerond en geëvalueerd.

Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem wil het Rijksvastgoedbedrijf bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. In het project DOEN Stationsgebied Arnhem werken we op een vernieuwende manier samen en staan partnerschappen centraal.

Het derde DOEN-project is de Krib- en Oeververlaging van het Pannerdensch kanaal (KOP). Ook dit project van Rijkswaterstaat heeft het gedachtegoed van DOEN omarmd. Het team verlaagt de kribben en gestrekte oevers, zodat het riviergebied veiliger wordt.

“In december 2018 kwam ons directieteam met een oproep aan projectteams om met DOEN aan de slag te gaan. Wij hebben ons direct aangemeld en maken van in ieder geval één van onze onderhoudscontracten een DOEN-project”, zegt projectmanager Marjolein van Ruler (Rijkswaterstaat).

Met het project Kooymont pakt Rijkswaterstaat twee bruggen aan: de Kooybrug in de N99 bij Den Helder en de draaibrug Montfoort over de Hollandse IJssel. Ook dit projectteam is klaar met onderling gedoe en geeft aan gegrepen te zijn door het DOEN-gedachtegoed!

Het project Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland is een project van Rijkswaterstaat met als doel om de natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland te verhogen. Het projectteam gaat DOEN toepassen in de planstudiefase.
Het projectteam van de IJsselbruggen in de A12 is op zoek naar dé samenwerkingspartner die samen met hen de benodigde renovatie tot een goed einde gaat brengen. Zij zijn het zesde team van Rijkswaterstaat dat zich laat inspireren door het gedachtegoed van DOEN!
Het project Draaibruggen Kanaal Gent-Terneuzen (DKGT) is omgedoopt tot DOEN-project. De draaibruggen maakten onderdeel uit van een traditioneel UAV-GC-project, maar Rijkswaterstaat en ENGIE besloten samen om het helemaal anders aan te pakken!

Met WOCU, het Waardengedreven Onderhoudscontract Uiterwaarden, werkt Rijkswaterstaat samen met anderen aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Met een twee-fasenaanpak én op basis van de vijf waarden uit het DOEN-gedachtegoed.