DOEN A12 IJsselbruggen 

Wij zijn op zoek naar dé samenwerkingspartner die samen met ons de renovatie van de IJsselbruggen in de A12 tot een goed einde gaat brengen. Hiervoor laten wij ons inspireren door het gedachtegoed van DOEN. Ons idee is om tijdens de aanbesteding de beste samenwerkingspartner te selecteren. Vervolgens kunnen we samen met die marktpartij bepalen hoe we maximale waarde voor de klant gaan leveren. Daarna willen we gezamenlijk de risicoverdeling bepalen en een eerlijke prijs afspreken.

Het project

Het project A12 IJsselbruggen is een project van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, PPO cluster B Bruggen. De bruggen over de IJssel nabij Arnhem bestaan uit twee stalen bruggen en een betonnen brug. In dit project zullen de twee stalen bruggen worden gerenoveerd. Deze hebben namelijk last van vermoeiing in de hoofddraagconstructie. De bruggen zijn nog veilig, maar door de zware verkeersbelasting gaan ze achteruit. Vanaf begin 2020 gaan we daarom de bruggen ontlasten door de rijstroken op de bruggen anders in te delen en deels over de betonnen brug te leiden. Dit is voorbereidend werk op de grote renovatie die we daarna gaan uitvoeren.

DOEN en McKinsey

Het project A12 IJsselbruggen is aangewezen als één van de pilotprojecten voor de aanbevelingen uit het rapport “Toekomstige Opgave Rijkswaterstaat: Perspectief op de uitdagingen en verbetermogelijkheden in de GWW-sector”. Dit rapport is gebaseerd op een onderzoek van Rijkswaterstaat en McKinsey & Company. De aanbeveling die binnen het project A12 IJsselbruggen wordt toegepast is de twee-fasenaanpak. Het idee achter deze twee-fasenaanpak is dat eerst een fase van engineering wordt doorlopen met de beoogd opdrachtnemer en in de fase daarna de uiteindelijke prijs wordt vastgesteld. Zo zorgen we ervoor dat het risicoprofiel van het project voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer draagbaar en acceptabel is, zodat er sprake is van eerlijk geld voor eerlijk werk. Dit past natuurlijk prachtig bij het DOEN-gedachtegoed.

Marktconsultatie

In de eerste week van november 2019 heeft de marktconsultatie voor het project A12 IJsselbruggen plaatsgevonden. Een zeer nuttige sessie waarbij veel input is opgehaald voor de verdere voorbereiding van de aanbesteding. Daarnaast  was het een mooie gelegenheid om geïnteresseerde marktpartijen kennis te laten maken met het projectteam IJsselbruggen en vice versa. Daarnaast is er veel gesproken over de invulling van het gedachtegoed van DOEN en de pilot vanuit het McKinsey-rapport voor dit project. Benieuwd naar de resultaten? Hieronder vind je het verslag!