DOEN A12 IJsselbruggen 

Zo’n 60 jaar oud zijn ze: de stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem. En de bruggen zijn daarmee toe aan renovatie en versterking. Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie Savera IJsselbruggen – een combinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services –  pakken deze renovatieklus sámen op. Om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen en een eerlijke prijs vast te kunnen stellen, wordt gewerkt volgens de twee-fasen procesaanpak.

Het project

Het project A12 IJsselbruggen is een project van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, cluster B Bruggen. De bruggen over de IJssel nabij Arnhem bestaan uit twee stalen bruggen en een betonnen brug. In dit project zullen de twee stalen bruggen worden gerenoveerd. Deze hebben namelijk last van vermoeiing in de hoofddraagconstructie. De bruggen zijn nog veilig, maar door de zware verkeersbelasting gaan ze achteruit. Sinds 2020 worden de bruggen daarom ontlast door de rijstroken op de bruggen anders in te delen en het verkeer deels over de betonnen brug te leiden. Dit is voorbereidend werk op de grote renovatie die we daarna gaan uitvoeren.

Twee-fasen procesaanpak

De renovatie van de A12 IJsselbruggen is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In dit programma zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed worden beheerst. De twee-fasen procesaanpak is een manier van werken waarbij beide partijen eerst gezamenlijk de risico’s vaststellen, een realistische risicoverdeling bepalen en een eerlijke prijs vaststellen en vervolgens het werk gezamenlijk uitvoeren. De twee-fasen procesaanpak past prachtig bij het DOEN-gedachtegoed. Het project A12 IJsselbruggen is een van de projecten die de twee-fasen aanpak toepast onder dit gedachtegoed.

Beste samenwerkingspartner

Omdat de teams van Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer gedurende het hele project samen optrekken, was ‘samenwerking’ een belangrijk aandachtspunt in het aanbestedingsproces. Uitgangspunt was om de beste samenwerkingspartner te selecteren. Voor de renovatie van de A12 IJsselbruggen is dat Savera IJsselbruggen geworden, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. In het voorjaar van 2021 startte fase 1, waarin Rijkswaterstaat en Savera samen het ontwerp maken. Dit ontwerp vormt het uitgangspunt voor de risicoverdeling en de definitieve prijs. Vervolgens wordt in fase 2 het project gezamenlijk uitgevoerd.

Updates

Meer weten over de totstandkoming en het verloop van de samenwerking en de concrete ervaringen met de twee-fasen procesaanpak bij de renovatie A12 IJsselbruggen? Via artikelen en blogs op deze website houden we belangstellenden op de hoogte.