DOEN Kaderrichtlijn Water ON 

Het project Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland is een project van Rijkswaterstaat met als doel om de natuurwaarde en waterkwaliteit langs het gehele rivierengebied van Oost-Nederland te verhogen. Het projectteam gaat DOEN toepassen in de planstudiefase.

Wat houdt het project precies in?

Meer riviernatuur creëren. Dat is het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Uiterlijk in 2027 moeten alle Europese wateren een goede waterkwaliteit hebben. Het project KRW Oost-Nederland verbetert daarom de komende jaren de ecologische waterkwaliteit langs het hele rivierengebied in Oost-Nederland. Zo garanderen we ook in de toekomst schoon en gezond water en zorgen we dat planten en dieren zich weer thuis voelen in ons land.

Gevolgen van ingrepen

Nederlands is het land van dijken, dammen en polders. Ze zorgen ervoor dat we het water beheersen in plaats van te dweilen met de kraan open. Maar al deze ingrepen in de natuur hebben ook gevolgen. Doordat we geleidelijke overgangen van zoet- naar zoutwater verwijderden, blokkeren we trekroutes van vissen en hebben veel dieren en planten geen geschikt leefgebied meer.

Duurzame gebiedsontwikkeling

Het is van belang om deze leefgebieden te herstellen en de natuurgebieden weer te verbinden tot een robuust netwerk. Daarom stelde Rijkswaterstaat een groot pakket aan maatregelen samen. In samenwerking met Staatsbosbeheer en de aannemercombinatie Arcadis/Antea verbetert Rijkswaterstaat de komende jaren de riviernatuur bij de Waal, IJssel en de Nederrijn/Lek. Van het opnieuw graven van nevengeulen bij rivieren tot het natuurvriendelijk maken van oevers: alles wordt uit de kast getrokken om de ecologische waterkwaliteit te verhogen.