DOEN Nijkerkerbrug 

Het eerste DOEN-project was de renovatie van de Nijkerkerbrug. De levensduur van deze ruim 50 jaar oude brug moest worden verlengd met 30 jaar. Het project werd uitgevoerd door Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Mourik-BESIX.  Samen leerden zij door te DOEN. Niet alleen is tijdens dit eerste project het DOEN-gedachtegoed ontwikkeld, ook is daaruit een aanpak voortgekomen die afwijkt van wat men veelal gewend is.

Wat als we het eens helemaal anders doen?

Goede samenwerking, logisch nadenken en alleen doen wat zinnig is: dat is waar projectteam DOEN Nijkerkerbrug voor stond. Niet omdat zij de enigen waren die dit konden, maar omdat zij de ruimte kregen om een hele andere aanpak uit te proberen. Omdat het team niet gebonden was aan regels, werd het uitgedaagd om na te denken over dingen die anders vanzelfsprekend zijn. Hierdoor opende zich een wereld aan keuzemogelijkheden.

Geleerde lessen

Tijdens en na afloop van het project is de DOEN-aanpak uitgebreid geëvalueerd.

Over de brug

De Nijkerkerbrug is onderdeel van het complex Nijkerk. Het gehele complex, bestaande uit een schutsluis, spuisluizen en de brug, is gebouwd en in gebruik genomen tussen 1963 en 1965. De Nijkerkerbrug verbindt de provincie Gelderland met de provincie Flevoland. Dagelijks passeren zo’n 18.000 voertuigen de brug. De brug ligt op de scheiding van het Nijkerkernauw en het Nuldernauw. Hij is ontworpen op verkeersklasse 45. Sinds 1965 is de verkeersbelasting echter flink toegenomen, waardoor er schade is ontstaan. 

Om de levensduur van de brug met 30 jaar te verlengen, zijn de liggers en de pijlers versterkt en opgedikt. Het brugdek boven de Slingerweg is vervangen, waarmee ook de doorrijhoogte is verhoogd. Verder zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de fietspaden. Omdat het renovatiewerk aan de brug grotendeels vanaf de onderkant van de brug werd uitgevoerd, bleef de hinder voor weggebruikers tot een minimum beperkt. Er waren slecht twee weekendafsluitingen nodig, terwijl er eerder negen waren voorzien!

“De oorspronkelijke opdracht was om de brug voor de komende 100 jaar te vernieuwen. Samen met de beheerder van de brug en de omgevingspartijen hebben we besloten dat 30 jaar beter aansloot op hun behoeften. Dit in verband met toekomstige ontwikkelingen in de omgeving en de restlevensduur van de overige delen van het complex. Zo realiseren we maximale klantwaarde.”

Marieke Plegt, Technisch Manager DOEN Nijkerkerbrug