Aanbesteding 

Het kan ook anders. Dat blijkt wel uit het innovatieve aanbestedingsproces van Project DOEN Nijkerkerbrug. Want is het eigenlijk niet gek dat een opdrachtgever meestal eenzijdig het contract opstelt? Dat de aanbieding die een marktpartij doet voor een groot deel is gebaseerd op een interpretatie van papieren eisen? Die weer een interpretatie zijn van de achterliggende behoeften van de klant en de omgeving? Dat we de aanneemsom die daaruit volgt als de waarheid beschouwen?

Het aanbestedingsproces voor de Nijkerkerbrug zat zo in elkaar dat alle betrokkenen gezamenlijk een goede basis leggen voor het project. Zodat de technische oplossing voor de brug past bij de behoeften van de klant (de beheerder van de brug) en de omgevingspartijen. Zodat de aanneemsom en de planning realistisch zijn en voldoende buffer bieden om risico’s op te vangen. Zodat de onderlinge afspraken die in het contract staan samen zijn bepaald en doorleefd. Zodat de belangen van alle betrokkenen zoveel mogelijk worden geborgd. Zonder gedoe.

Aanbesteding in een notendop

Geen selectie
op prijs

Geen selectie
op oplossing voor de brug

Geen uitgebreide set met eisen

Geen vooraf opgesteld contract

Selectie op onderlinge samenwerking

Samen de basis leggen voor het project

Samen in gesprek met klant en omgeving

Samen areaalgegevens beoordelen

Samen ontwerpen en aannames vastleggen

Samen risico's inventariseren en verdelen

Samen contract opstellen

Samen aanneemsom bepalen

Opdracht in 6 eisen

De opdracht aan de markt die bij de start van de aanbesteding op Tenderned is gepubliceerd stond op 6 pagina’s. Met voornamelijk foto’s en deze 6 eisen:
– Een (constructief) veilige brugverbinding
– Voor een levensduur van 25-30 jaar
– Zonder beperkingen voor al het passerende verkeer welke voldoet aan de geldende wettelijke bepalen aan het netwerk en de constructie
– Tenminste geschikt voor capaciteit en type verkeer als huidig
– Passend binnen het complex Nijkerkersluis, ofwel aansluitend op bestaande landhoofden, fundering en beweegbaar brugdeel
– Uiterlijk derde kwartaal 2018 weer volledig beschikbaar voor alle verkeer.

Aanbesteding in fases

Publicatie aanbesteding op Tenderned

Fase 1: visiedocument

Van 15 naar 5 marktpartijen op basis van:

 • Geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden
 • Visiedocument met prestatie-onderbouwing

Wie kan het werk uitvoeren en past qua visie het beste bij DOEN?

Publicatie aanbesteding op Tenderned

Fase 2: samenwerkingsassessment

Tender Start-up >nieuwsbericht
Van 5 naar 3 marktpartijen op basis van:

 • Assessment op onderlinge samenwerking tussen teamleden van Rijkswaterstaat en elke marktpartij

Wie is de beste samenwerkingspartner voor DOEN?

Fase 3: dialoog

Tender Follow-up
Dialoog
Van 3 naar 1 marktpartij op basis van:

 • Beschrijving behoefte klant
 • Plannen van aanpak voor fase 4
 • Prestatie-onderbouwing

Wie kan het beste de behoefte van de klant doorgronden, vertalen en waarmaken?

Fase 4: één-op-één-fase

Tender Follow-up
RWS en Combinatie NU werken samen in één team. Activiteiten:

 • In gesprek met klant >nieuwsbericht
  en stakeholders uit de omgeving >nieuwsbericht
 • Areaalgegevens beoordelen en onderzoek doen
 • Ontwerpen en aannames vastleggen
 • Risico’s inventariseren en verdelen
 • Contract schrijven >nieuwsbericht
 • Aanneemsom bepalen

Samen de basis leggen voor het project!

Definitieve gunning!

Aanbesteding samen met markt bedacht

De markt heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het aanbestedingstraject. Het projectteam DOEN van Rijkswaterstaat had namelijk het idee dat als je wilt dat samenwerking van twee kanten komt, je de randvoorwaarden voor die samenwerking ook samen moet bepalen. De manier van aanbesteden heeft veel invloed op die randvoorwaarden. Daarom heeft projectteam DOEN met marktpartijen samengewerkt om te komen tot een geschikt aanbestedingstraject voor de Nijkerkerbrug. In juni 2015 is daartoe de openbare bijeenkomst ‘Werkplaats DOEN’ georganiseerd. Daar kwamen vragen aan bod als: Hoe moet het aanbestedingsproces eruit zien om uiteindelijke eerlijk geld voor eerlijk werk te krijgen? Lees hier meer over de Werkplaats. De resultaten van deze bijeenkomst zijn in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen verder uitgewerkt tot een inkoopplan en het begin van de aanbestedingsleidraad. Lees hier meer over hoe het aanbestedingsrechtelijk mogelijk is gemaakt om samen met de markt een aanbesteding te bedenken.

Tips voor andere projecten

De aanbestedingsfase is uitgebreid geëvalueerd na afloop van de aanbesteding. De uitkomsten daarvan staan in het evaluatieverslag. De échte resultaten zijn echter pas te meten na afloop van het hele project. De aanbesteding is namelijk slechts een middel om het project te laten slagen. Eind 2018 is het project succesvol afgerond en geëvalueerd. De lessen zijn onder andere gevat in een boekje, een spel en een webinar. Nieuwsgierig?

“Eén van de onderdelen van de aanbesteding was een selectie op samenwerking. De projectteamleden van RWS en van elke marktpartijen werkten een hele dag met elkaar samen aan casuïstiek onder observatie van onafhankelijke, professionele assessoren. Deze beoordeelden welke drie van de vijf marktpartijen de beste samenwerkingspartners vormden voor dit specifieke project.

Machiel Galesloot, Bedoelingenmanager Project DOEN Nijkerkerbrug