Uitvoeringsfase 

Het gedachtegoed van DOEN heeft niet alleen veel impact gehad op de aanbesteding, maar ook op de uitvoeringsfase. Dat is immers de fase waarin maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk  worden bereikt! Hoe hebben we dat precies aangepakt? Dat lees je hieronder! 

Uitvoeringsfase in een notendop

WAT WEL?

1 locatie, alle bureaus door elkaar

Werken als collega's, 1 team

Van sommige rollen maar 1 persoon: 1 planner, 1 omgevingsmanager, etc.

Gezamenlijke overleggen: 1 technisch overleg, 1 veiligheidsoverleg, etc.

Samen werken voor dezelfde klant, elke twee weken gezamenlijk overleg

Gescheiden risicoverdeling, samen bepaald

Elkaar helpen bij de beheersing van alle risico's

Contractbeheersing met nadruk op interactie

Samen borgen rechtmatigheid én doelmatigheid

1 directeurenoverleg

Samen belangen behartigen van alle 3 de organisaties (RWS, Mourik en BESIX)

Samen leren en geleerde lessen delen

WAT NIET?

Gescheiden locaties of deur ertussen

Losse teams van opdrachtgever en opdrachtnemer

Alle rollen gespiegeld

Periodieke gezamenlijke overleggen met vooroverleg in eigen organisatie

Opdrachtnemer ziet team van opdrachtgever als klant

Gescheiden risicoverdeling, door opdrachtgever bepaald

Opdrachtnemer helpt opdrachtgever maar niet omgekeerd

Contractbeheersing met nadruk op papier

Rechtmatigheid is feestje van opdrachtgever

Teams worden aangestuurd door de eigen organisatie

Ieder behartigt het belang van de eigen organisatie

Individueel leren of alleen met de eigen organisatie

Resultaten: wat leverde het op?

De doelen uit het gedachtegoed zijn dus behaald. Daarnaast zijn er ook andere resultaten geboekt:

Tips voor andere projecten

Eind 2018 is het project succesvol afgerond en geëvalueerd. De lessen zijn onder andere gevat in een boekje, een spel en een webinar. Nieuwsgierig?