DOEN Krib- en Oeververlaging 
 Pannerdensch Kanaal 

Het derde DOEN-project is de krib- en oeververlaging van het Pannerdensch Kanaal (KOP). Ook dit project van Rijkswaterstaat heeft het gedachtegoed van DOEN omarmd. Op de Kick-start van DOEN op 12 december 2018 presenteerde projectmanager Huub Hector kort zijn project en zijn filosofie.

Wat gaat er gebeuren?

Het Pannerdensch Kanaal verbindt de Bovenrijn bij Lobith met de Nederrijn bij Arnhem. Het is het stuk Rijn (6 km) tussen de splitsing van de Rijn met de Waal en de tunnel van de Betuweroute. In het kanaal liggen kribben. Deze stenen dwarsdammen reguleren de afvoer van water, ijs, grind en zand en zorgen ervoor dat de vaargeul op zijn plaats en op diepte blijft. Bij hoge waterstanden remmen de kribben de afvoer van water juist af en ontstaat opstuwing. Dat is ongewenst. Daarom is het nodig om een aantal oevers en 38 kribben in het Kanaal te verlagen. Bij normale waterstanden doen ze nog steeds hun werk. Bij hoge waterstanden stroomt het water beter door. En daar doen we het voor. Meer informatie vind je hier.

“Een optimale samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vraagt in elk project weer om maatwerk. We kunnen niet 1-op-1 kopiëren vanuit het project Nijkerkerbrug, maar pakken wel graag de leerervaringen mee. Er is daarom al langere tijd contact tussen de projectteams van Nijkerkerburg en de Kribverlaging. In de aanbestedingsfase hielp Marlotte Koster, projectmanager van DOEN, ons al meerdere keren. Onder andere bij het formuleren van de contractfilosofie. Ervaringen vanuit DOEN zijn zo rechtstreeks geland in de aanbesteding van de Kribverlaging. Zo hopen we een goede start te maken met het werken vanuit de bedoeling.”

Huub Hector, Projectmanager Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal

Vervroegde marktbenadering

In 2017 heeft het projectteam de keuze gemaakt om de samenwerking met de markt vroegtijdig op te starten om zo de kans op een uitvoerbaar ontwerp te vergroten. Men koos voor een PD&C-contractvorm waarin de aannemer de ruimte krijgt om zelf zijn ideeën rondom de uitvoeringspraktijk vroegtijdig in te brengen zodat hier rekening mee gehouden kan worden bij het opstellen van het ontwerp en de vergunningen. Zo kan optimaal rekening worden gehouden met praktische zaken zoals werkvolgorde en tijdelijke opslag van grond en materiaal. Dit leidt naar verwachting tot een uitvoerbaar ontwerp. Bovendien kunnen we na besluitvorming over het definitieve ontwerp gelijk starten met de uitvoering. Dat houdt de vaart erin.

We doen het samen

In dit project stelt het projectteam de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer centraal. Zonder goede samenwerking geen projectresultaat. Daarom is tijdens de aanbesteding volop ingezet op de samenwerking. Zo werden er samenwerkingsassessments met de potentiële gegadigden gehouden, net als bij de Nijkerkerbrug. Op basis hiervan zijn de drie beste partijen geselecteerd. Bovendien is er een samenwerkingsbudget beschikbaar voor onder andere de klanteisenspecificatie (KES) en sommige conditionerende onderzoeken. Na gunning specificeren we deze werkzaamheden gezamenlijk. Omdat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn kennis optimaal kan inbrengen wordt dit geld doelmatiger ingezet.

“Er is in het voortraject minder sprake van het ‘dichttimmeren’ van het contract. Dat geeft ruimte om na gunning met elkaar het project op de beste manier vorm te geven, met als eindresultaat: een succesvol project, en een eerlijk werk voor een eerlijke prijs.

Huub Hector, Projectmanager Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal