Nieuws 

‘Soms is de relatie even belangrijker dan de inhoud’

Optimale en transparante samenwerking: het is een van de belangrijkste waarden bij de transitie in de infrasector waar Rijkswaterstaat en de markt samen aan werken. Mooie woorden, maar hoe voorkom je dat het daarbij blijft? Hoe realiseer je een cultuur van ‘samen de schouders eronder’ op weg naar een gezamenlijk doel?

Lees verder »

Hybride contract: van papier naar praktijk

Binnen het project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werken Rijkswaterstaat en aannemer Ploegam op vernieuwde wijze samen: in de vorm van een hybride contract. Bestaande uit traditionele Plan, Design & Construct-elementen én een samenwerkingsdeel. Hun ervaring: ‘Wees niet huiverig om zaken wat meer open te gooien en de samenwerking op te zoeken. Het is een verrijking.’’

Lees verder »

Evaluatie aanbesteding en start samenwerking met Ploegam

Het DOEN-project Krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP) werd in het voorjaar van 2019 gegund aan Ploegam. In de aanbestedingsprocedure stond de samenwerking tussen markt en Rijkswaterstaat centraal. Naderhand is de aanbesteding met alle deelnemers geëvalueerd. Je vindt het rapport in dit artikel. Inmiddels zijn de teams van Ploegam en Rijkswaterstaat een paar maanden met elkaar onderweg. Hoe gaat het nu?

Lees verder »