Aanbesteding 

De toekomst kent ongetwijfeld nieuwe ambities. Daar moeten we op kunnen inspelen. Het projectteam kan dat niet alleen. We willen de kennis en creativiteit van de markt benutten. Daarvoor zoeken wij een partner om samen onze ambities waar te kunnen maken. Met deze gedeelde ambities, maken we gezamenlijk afwegingen en besluiten. Dat betekent een duurzame relatie, die verder gaat dan de oplevering van het gebouw.

Het project zoekt eerst naar een partner, om vervolgens samen afspraken te maken en een contract te schrijven. Een contract dat ruimte biedt voor flexibiliteit om te blijven doen wat de bedoeling is. Partners in de opgave zijn ook partijen als gebruikers, bewoners en de gemeente.

Anders dan gebruikelijk, wil het project al in het begin van het proces komen tot de selectie van een samenwerkingspartner. Via het assessment, waarin de kwaliteit van samenwerking wordt beoordeeld, vindt een tussentijdse gunning plaats van vijf naar drie gegadigden. De aanbesteding wordt na dialoog en inschrijving definitief gegund op basis van de gunningscriteria. Na gunning stellen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk de stukken vast en wordt er in samenspraak invulling gegeven aan het in te richten proces. De transactiekosten voor de aanbesteding zullen daardoor fors lager zijn dan in eerdere integrale (DBFMO)-aanbestedingen en partnerschap krijgt daardoor een grotere betekenis. De aanbesteding is van start gegaan op 31 januari 2022 en te vinden op Tenderned met de volgende link https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/251030

Het doel is om een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waarin partnerschap centraal staat, om zo integrale kwaliteit en hoge toekomstwaarde te bereiken tegen lage transactiekosten.

Het aanbestedingsproces

“We zoeken niet naar de perfecte opdrachtnemer. Die bestaat niet en we zijn zelf zeker ook niet perfect. Niet alle individuen hoeven goed te scoren op alle competenties tijdens het assessment. We zoeken het team van de opdrachtnemer dat als geheel een goede match is voor het projectteam van DOEN Stationsgebied Arnhem.”

Robert van der Hoeven, Integraal Project Manager