Ambities 

De ambitie om het Stationsgebied Arnhem op een toekomstbestendige manier te herontwikkelen, heeft te maken met snelle ontwikkelingen waar we hedendaags mee te maken krijgen. Zo kan het zijn dat er nu behoefte is aan kantoorruimtes voor verschillende overheidsdiensten, terwijl deze behoefte over 50 jaar kan transformeren naar woonbehoefte. Door nu al na te denken over een maximale en duurzame toekomstwaarde, kan de ruimtelijke kwaliteit van Stationsplein West 30 veel groter worden.

DOEN Stationsgebied Arnhem gaat over het renoveren van SPW30 om ruim 500 rijksambtenaren te kunnen huisvesten. We willen met deze renovatie een prettige, veilige en gezonde werkomgeving creëren op een duurzame manier voor onze klant: de gebruikers. Deze renovatie gaat verder dan alleen het oplossen van het huisvestingsprobleem. Het pand zal ook een impuls geven aan de omgeving en stedenbouwkundig iets kunnen betekenen voor de omgeving en voor de stad Arnhem (gebiedsontwikkeling). (Gebieds)stakeholders benaderen we als partners, waarmee we open en transparant communiceren om een gezamenlijk doel te bereiken.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor, de omgeving. Gebiedsontwikkeling in plaats van gebouwgericht denken, zorgt ervoor dat je veel breder impact kan maken, bijvoorbeeld door het verbeteren van een Oost-Westroute, de leefbaarheid in Arnhem verhogen en behoud van het monumentale pand (SPW30).

Stationsplein West 30 vraagt om een dynamisch, toekomstbestendig en open karakter, omdat de ligging en directe omgeving geschikt zijn om ontmoeting en interactie te bevorderen. Zo kun je denken aan nieuwe looproutes voor voetgangers, een ophoging van een nieuwe, markante entree, een verbinding tussen de buurt en het station, vergroening, een binnentuin en bijvoorbeeld een vergadercentrum dat fungeert als multifunctioneel ontmoetingsgebied. De werkomgeving moet daarnaast, zowel voor gebruikers als bezoekers van de Rijksoverheid, ook bijdragen aan de gezondheid van de gebruikers, beweging stimuleren (bijvoorbeeld de trap i.p.v. de lift), goede lichtinval, gezond werkklimaat en groenvoorziening.

Onderstaande drie ambities zijn vastgelegd in de aanbesteding: duurzaam partnerschap, ruimtelijke kwaliteit en duurzame en gezonde huisvesting. Lees hier meer over de ambities.

Duurzaam partnerschap
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid werken we als partners met respect en vertrouwen aan een integraal resultaat waar we samen trots op zijn en waar ook de stakeholders in de omgeving blij mee zijn. Dat doen we op een efficiënte manier waardoor de transactiekosten laag zijn.

Ruimtelijke kwaliteit
Het realiseren van een Rijkskantoor dat programmatisch en stedenbouwkundig een positief impuls aan zijn omgeving levert door middel van een goede en integrale architectonische en functionele kwaliteit, met respect voor monumentale waarde en met een aantrekkelijke buitenruimte.

Scroll naar top