Ambitie: duurzaam partnerschap

We willen de kennis en creativiteit van de markt benutten. Daarvoor zoeken wij een partner om samen onze ambities waar te kunnen maken. Met deze gedeelde ambities, maken we gezamenlijk afwegingen en besluiten. Dat betekent een duurzame relatie, die verder gaat dan de oplevering van het gebouw. We zoeken dus eerst een partner, om vervolgens samen afspraken te maken en een contract te schrijven. Een contract dat ruimte biedt voor flexibiliteit om te blijven doen wat de bedoeling is. Partners in de opgave zijn ook partijen als gebruikers, bewoners en de gemeente. Hetzelfde geldt voor de diverse spelers binnen het Rijk, zoals de leveranciers van de ICT en facilitaire producten en diensten.

Partnership

Een goed integraal resultaat vraag om een inzicht in alle afwegingen om tot een optimale toekomstwaarde te komen. Daarvoor is een open interactie nodig tussen alle teamleden. De marktpartijen en Rijkspartners werken vanuit één gedeelde verantwoordelijkheid als één team samen. De teamleden

halen het beste in elkaar naar boven met als resultaat dat het voor alle betrokkenen een succesvol project is en blijft bij nieuwe ontwikkelingen. We betrekken ook andere rijksoverheden, en zien ook omwonenden, gebiedsstakeholders, gebruikers en marktpartijen als partners. Als partners werken we

met respect voor elkaars belangen samen aan optimale toekomstwaarde. Met een open houding en kwetsbare opstelling bouwen alle partners samen zorgvuldig en voortdurend aan een projectcultuur van onderling vertrouwen.

LEGE ALINEA

Ambitie: ruimtelijke kwaliteit

Het kantoorgebouw van het RVB aan SPW30 is toe aan een grote herinvestering. Het pand betreft een gemeentelijk monument en heeft dus ene goede basiskwaliteit. De opgave voor verduurzaming vraagt, mede door deze bijzondere status, om innovatieve oplossingen. Door de busterminal is er nu sprake van een onaangename en sociaal onveilige situatie waarbij de hoofdentree zich bevindt in een zone met logistiek karakter. Het gebouw is slecht vindbaar en niet goed verbonden met de omgeving. De ambitie van het RVB en de gemeente Arnhem is om niet alleen het gebouw, maar ook de directe omgeving mee te nemen in een transformatie die naar een ontmoetingsgerichte kwaliteit gaat die sociaal veilig is en als aangenaam wordt ervaren door zowel de gebruikers van het gebouw als de gebruikers van de publieke ruimte en de omwonenden.

Ruimtelijke kwaliteit

SPW30 ligt direct naast station Arnhem Centraal. Het pand is een gemeentelijk monument en lag vroeger prominent aan het stationsplein. Op het plein is nu een busterminal gerealiseerd met daarboven enkele kantoorlagen, waardoor het pand in een achterafgelegen hoek terecht is gekomen. Verschillende looproutes zijn nog niet logisch ingericht en de bereikbaarheid van het pand kan sterk verbeterd worden. De herontwikkeling van SPW30 vraagt

om een kwaliteitsimpuls door een versterking van het stedelijk weefsel en een nieuwe entree. SPW30 vraagt om een dynamisch, toekomstbestendig en open karakter. De ligging, het gebouw en de directe omgeving zijn geschikt om ontmoeting en interactie te bevorderen tussen de gebruikers, maar ook marktpartijen en de directe omgeving. Onderdeel van de opgave is daarom het realiseren van een openbare functie aan de Renssenstraat, die ontmoeting

stimuleert. In combinatie met een vergadercentrum, multifunctioneel ontmoetingsgebied en een binnentuin ontstaat een dynamisch en toekomstgericht ontmoetingskantoor. Door de openbare functie en de nieuwe hoofdentree te situeren aan de Renssenstraat ontstaat er een goede stedenbouwkundige inbedding, waarmee de aansluiting met de stad en het station worden hersteld.

LEGE ALINEA

Ambitie: duurzame en gezonde huisvesting

Met de herontwikkeling van dit pand is het een natuurlijk moment om maximaal te verduurzamen en toekomstwaarde te creëren. Momenteel zijn er veel verouderde installaties, een hoog energiegebruik en matig comfort voor gebruikers. De ambitie is om dit te doen op de thema’s energie, circulariteit en klimaatadaptatie. Door nu rekening te houden met deze aspecten in het ontwerp wordt de negatieve impact in de toekomst verlaagd en krijgt het gebouw toekomstwaarde.

Duurzame gezonde huisvesting

Energie: ieder gebouw moet bij renovatie bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale portefeuille. De ambities gasloos en energieneutraliteit moeten door middel van het beperken van de energiebehoeften, duurzame energievoorziening uit het gebied en maximale duurzame opwekkingen uit het eigen gebouw worden gerealiseerd. 

Circulariteit: een circulair gebouw wordt ontwikkeld en gebruikt zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig te uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Voorwaarden voor hoogwaardig hergebruik van elementen en producten na einde levensduur zijn geintegreerd in het ontwerp. 

Klimaatadaptie: het gebouw en zijn omgeving moet voorbereid zijn op de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals hittestress, droogte, regenpieken en stormen. Er wordt gezocht naar kansen voor vergroening, door bijvoorbeeld de aanleg van een semi-openbare binnentuin die bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad.