Duurzame partners

Het projectteam van Stationsgebied Arnhem zoekt naar een duurzame partner die de ambities met hen deelt, actief meedenkt om tot integrale afwegingen te komen rond de thema’s duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit, en bij nieuwe inzichten of ontwikkelingen flexibel meebeweegt. Dit vraagt om een intensieve samenwerking, van zowel de partner als het projectteam. Maar wie is het projectteam als partner? Met wie krijg je te maken in deze samenwerking?

Het Rijksvastgoedbedrijf, als opdrachtgever, is slechts één van de vijf Rijkspartijen die samen de opgave zullen invullen:

 • de Concerdienstverlener (CDV)
  In dit project zal de SSO CFD (Shared Service Organisatie Centrum voor Facilitaire Dienstverlening) de Concerndienstverlener zijn. Het Centrum voor Facilitaire Dienstverlening ondersteunt medewerkers en rijksdiensten bij het realiseren van hun werkdoelstellingen, zodat zij zich volledig kunnen richten op hun eigen primaire proces. Hiertoe levert SSO CFD facilitaire producten en diensten en dienstverlening op het gebied van huisvesting, informatiehuishouding en inkoop. SSO CFD is een concerndienstverlener en voert, samen met collega concerndienstverleners, de regie op het hele pakket van de rijksbrede facilitaire dienstverlening.
 • de Informatiedienstverlener (IDV)
  Het Centrum voor Infrastructuur en Exploitatie van de Belastingdienst (B/CIE) is de Informatiedienstverlener te zijn. De IDV-P (ICT Dienst Verlener-Pand) is verantwoordelijk voor een goed functionerende ICT-omgeving waar de (toekomstige) bewoners mee kunnen werken. De IDV-P zorgt voor connectiviteit en alle actieve netwerkcomponenten. Ook filtert de IDV-P uit de verschillende Programma’s van Eisen van de toekomstige afnemers/bewoners, wat de afwijkende ICT-wensen zijn.
 • de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO)
  De Rijksoverheid voert de schoonmaakwerkzaamheden bij het Rijk in eigen beheer uit door deze onder te brengen in de Rijksschoonmaakorganisatie. De inbesteding onderstreept de bijdrage van schoonmaakmedewerkers aan het goed functioneren van de overheidsorganisatie.
 • de Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO)
  De Rijksbeveiligingsorganisatie is opdrachtnemer van de personele beveiligingstaken en draagt zorg voor de juiste inzet van beveiligingspersoneel tijdens de exploitatiefase. De RBO moet door de Concerndienstverlener vroegtijdig worden betrokken in de voorbereiding op de exploitatiefase. In de uitvoering maakt de RBO tevens gebruik van capaciteit uit de markt. 
 • het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
  Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van én voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het RVB is verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.