Maeslant

DOEN-project DECODE Maeslantkering gegund

Op 21 mei jongstleden hebben Rijkswaterstaat en GSB de Realisatieovereenkomst getekend voor het project DECODE op de Maeslantkering. Na het afronden van de selectieprocedure in juni 2020 zijn Rijkswaterstaat, GSB en partner Mourik Infra bezig geweest met fase 1 van dit nieuwe 2-fasen project. In deze fase is samen met de beheerder van de Maeslantkering en technisch specialisten van GSB en Mourik gezamenlijk gewerkt aan een oplossing die ‘maximale klantwaarde’ en ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ biedt.

Samenwerkingspartner gevonden: GSB!

Ondertussen is er veel gebeurd bij het project DECODE op de Maeslantkering. De eerste drie fases van de aanbesteding zijn afgerond en zo is er nog één marktpartij over: GSB! Dit is de samenwerkingspartner waarmee het projectteam van Rijkswaterstaat de laatste fase van de aanbesteding doorloopt. Een één-op-één-fase waarin gezamenlijk een goede basis wordt gelegd voor de uitvoering van het project.

De aanbesteding is gestart!

Op 5 november is de aanbesteding gestart. Het projectteam van de Maeslantkering heeft de aanbestedingsstukken voor het project DECODE gepubliceerd op TenderNed. Een mooie mijlpaal waar hard voor gewerkt is! Het team is voor de zomer gestart met een bijeenkomst voor marktpartijen. Deze bijeenkomst is gebruikt als begin van de samenwerking en dit is na de zomer met een tweede bijeenkomst doorgezet. Tijdens deze bijeenkomsten is aan marktpartijen gevraagd of zij interesse hebben in DOEN en over hoe de aanbesteding er uit zou kunnen zien.